Hálás a szívünk, hogy Isten gyermekei lehetünk. Létezésünk lényege, hogy ápoljuk a Vele való kapcsolatunkat. Köszönjük Uram, hogy megváltottál bennünket és közvetlenül jöhetünk Hozzád, egyenként és összekapaszkodva.

"Az igaz buzgó könyörgésnek nagy ereje van!"

 

A Biblia több helyen buzdít az imádkozásra, és számtalan helyen beszél az ima erejéről. Az imában hatalmas erő van, általa megtapasztalhatjuk Isten erejét.


Istenét, aki végtelenül szerető, és a legjobbat akarja az övéinek. A gondoskodó Istenét, aki már azelőtt tudja, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk. Aki mindenható, akinek egyetlen kérés sem túl nagy vagy túl kicsi, nála semmi sem lehetetlen.

Az imában Isten jelenlétében lehetünk, megélhetjük, megtapasztalhatjuk, ahogyan az „ég és a föld összeér”.
 

 
 
 
 
 
 
 

Hívunk mindenkit, jöjjünk együtt Isten jelenlétébe. Imával elé állni, dicsőíteni őt és elé vinni kéréseinket. Várjuk megkeresését, ha azt szeretné, hogy imaszolgálatunk Önnel együtt kérje Isten segítségét egy-egy megoldandó nehézség, döntés, probléma esetén. De örömmel vesszük, ha megosztja velünk, milyen csodát tett Isten az életében, hogy együtt dicsőítsük őt. Isten különleges kegyelme, hogy szeretett munkatársaivá fogad és fáradhatatlanul munkálkodik értünk.

 

Ő a kapcsolatok Istene is, aki békességet és szelídséget hoz megfáradt, hajszolt napjainkba. Vele gyakorolhatjuk, hogy mindenünket, amiket ránk bízott (idő, anyagi javak, képességek) megosszuk és közvetítsük az Ő dicsőségét hirdetve. Kezdődjön minden egyes napunk hálaadó imával: „Istenem, köszönöm, hogy ismersz engem, és hűségesen szolgálod a javamat minden egyes pillanatban.” Ő az, aki szolgál nekünk és örömét leli ebben.

 

Várjuk önt közös imáinkra is. Csatlakozzon hozzánk a Keve Társaság facebook oldalán időről-időre közreadott imaidőpontokban, amikor közösen – bár helyileg ki-ki a saját otthonában – állunk Isten elé, és kérjük a segítségét, és hálásan köszönjük mindent betöltő szeretetét.