A magyar gazdasági, politikai és egyházi élet megújulásának alapja, hogy legyen elég elkötelezett, felkészült és Jézus tanítását követni akaró vezető, akik a korábbi generációk tapasztalataival, valamint a modern üzleti tudományok ismereteinek felhasználásával képesek betölteni vezetői feladatukat.


Ennek fontosságát felismerve indította el a KEVE Társaság 2016-ban Keresztény Vezetői Akadémiáját, mely jelenleg két, egymásra épülő, összesen 20 alkalmas, kétéves kurzust foglal magában Értékvezérelt vezetés és Elkötelezett vezető címmel.

Várjuk a jelentkezéseket a 2020. szeptemberében induló, "Elkötelezett vezető 2020/2021" kurzusra.

Bővebb információ a 2020/2021 évi képzésről                   Jelentkezem
 

 

A KEVE Akadémia kimondott célja a résztvevők segítése Istentől kapott ajándékaik felismerésében és elhívásuk életükben való beteljesítésében. Ezzel összhangban a KEVE Akadémia működésének gyümölcse, ha a végzett hallgatók életében előrehaladás tapasztalható az alábbi területeken:


Hűséges sáfárság: A hallgató ismeri a Bibliának a sáfárságra vonatkozó előírásait, és kész azokat élete minden területén tudatosan alkalmazni.

Taníthatóság: Ismeri és elismeri saját tudásának és lelki érettségének szintjét, korlátait, hiányosságait, és nyitott arra, hogy tapasztalat-, illetve ismeretszerzése, valamint a másokkal való őszinte beszélgetések során ezt fejlessze.

Szolgálatkészség: Fontosabbnak tartja mások érdekeit saját érdekeinél, és kész áldozatot hozni Isten országának építésében való közreműködésben a közösség hasznára.

Imaélet: Fontosnak tartja az egyedi és közösségi rendszeres imaéletet, Isten iránymutatásának és Szentlelke vezetésének elkérését.

Só és világosság: Élete hitelességet tükröz, szavai és tettei összhangban vannak; hitét kész nyíltan megélni élete minden területén.

 

A KEVE Akadémia a KEVE Y szolgálatunk természetes folytatása, felismerve azt a tényt és igényt, hogy a fiatal keresztény vezetők képzése alapvetően fontos szolgálata a KEVE Társaságnak.

 

A KEVE Akadémia jelenleg két kurzus interaktív képzési alkalmait ajánlja a résztvevők részére, melyek tanévenként havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre szerdai napokon 18 órai kezdéssel a KEVE Társaság 1088 Budapest, Gutenberg tér 2. félemelet 3. szám alatti irodájának tárgyalójában.

Az Értékvezérelt vezetés kurzus fő témakörei
1. Vezetés
2. Tervezés
3. Pénzügyek

Az Elkötelezett vezető kurzus fő témakörei
1. Jellem
2. Konfliktus kezelés
3. Vezetői etika

A két kurzus részletes ismertetőjét ITT tekintheti meg.

Az akadémián elhangzó témákkal kapcsolatosan az alábbi linkeken keresztül elérhető videók adnak ízelítőt:

A jó visszajelzés   Dr Tomka János

A tervezés alapvető kérdései  Dr. Szalai Zsolt

 A munkahelyi légkör   Dr. Tomka János

Missziós modell vászon Dr. Szalai Zsolt


Ügynökelmélet és sáfárság Dr. Illéssy János


Biblikus pénzügyi alapok Dr Illéssy János

 


 

 

A KEVE Akadémiára mind meghívás, mind saját kezdeményezés útján lehet jelentkezni. Mindkét esetben szükséges a jelentkezés mellé ajánlás kérése is egy olyan személytől, aki személyes kapcsolatban áll a KEVE Társaság valamely tagjával. Az ajánlásként elfogadható, ha valaki KEVE Tag ajánlásával, az Evangéliumi Fórum, a MEKDSZ, vagy a Barnabás Csoport LoI levelezőlistáján keresztül értesül a jelentkezési lehetőségről és ezt a jelentkezés során jelzi. A jelentkezés előfeltétele az alábbiaknak való megfelelés: a jelentkező élő hitű keresztény (hitéről őszintén ír a jelentkezési lapon); elfogadja a KEVE Akadémia követelményeit (aktív részvétel és elkötelezettség – a 10 alkalomból legalább 8 alkalmon résztvesz); minimum 3 éves munka- és/vagy szolgálói gyakorlattal rendelkezik üzleti vagy non-profit/egyházi területen.


A 2020/2021-es tanévben induló "Elkötelezett vezető" kurzusról bővebb információ ITT olvasható, a részletes ismertető pedig pdf formátumban ITT letölthető.

Jelentkezés