A BÖLCSESSÉG TESZTJE
Írta: Tomka János  2020.07.20.

Július 14-én Jakab levele harmadik fejezetének egy szakaszát tanulmányoztuk a gyülekezetünkben1 : „Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák.” (Jakab levele 3, 13-18)


Az online Beszélgetős bibliaóra-sorozat alkalmán újra egy nagyon sokoldalú és őszinte beszélgetés alakult ki a 20 résztvevő között. Nincs most lehetőség arra, hogy akár csak összefoglaló jelleggel bemutassuk a beszélgetésben elhangzottakat, ezért csupán egy mindnyájunkat mélyen érdeklő kérdésre keressük a választ: honnan tudhatom, hogy mennyire vagyok bölcs? 

A válasz nem adható meg egy rutinszerű, kánaáni nyelven megfogalmazott fél mondattal, miszerint megtértem, tehát a mennyei bölcsesség birtokában vagyok. Ugyanakkor a válasz nem misztikus, nem csak néhány kiváltságos tudor birtokában van. Jakab apostol üzenetéből egy roppant egyszerűen érthető, nyolc állításos teszt bontakozik ki. Javaslom, hogy mindnyájan töltsük ki a tesztet magunk és Isten előtti őszinteséggel. Természetesen célszerű, ha szövegesen is megfogalmazzuk, hogy miért azt a választ adtuk az egyes esetekben, amit adtunk. 


A teszt: gondolataimra, szándékaimra, döntéseimre, másokhoz való viszonyulásomra, kommunikációmra, viselkedésemre mindig/olykor/nem jellemző:


1. tisztaság: hátsó szándékoktól, bűnös motivációktól való mentesség; világos igenek és nemek; tévedéseink felvállalása
2. békeszeretet: nem szőnyegalásöprő konfliktuskerülés, de nem is irigységből fakadó viszálykodásszítás; a békéltetés szolgálatának gyakorlása
3. méltányosság: nagyvonalúság; jóindulat; megértés
4. engedékenység: rugalmasság; készség a nézeteltérések és viszályok megszüntetésére
5. irgalom: könyörület; megbocsátás; valódi együttérzés; őszinte részvét
6. jó gyümölcsökkel teljesség: tettek jó eredménye
7. nem-részrehajlás: személyválogatástól való mentesség; elfogulatlanság, vagy az elfogultság beismerése
8. nem-képmutatás: nem-színlelés; mentesség a szemforgatástól; nem-kétszínűség


Ha valaki az állítások többségénél a mindig jellemzőt választotta: sürgősen beszélgessen egy olyan barátjával, aki a szemébe meri mondani a fájdalmas igazságot. Ha teszteredményünk lesújtó: ragadjuk meg a Jakab által tolmácsolt örömüzenetet: „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek…” (Jakab levele 1,5)

Ez az írás eredetileg a Pesthidegkúti Református Gyülekezet Facebook oldala számára készült, a másodközlésre Kovács Gergely lelkipásztor engedélyével kerül sor

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheti el:

Előző Monday Mannák