JÖVŐKÉP PÉLDA NÉLKÜLI IDŐKBEN
Írta: Rick Boxx  -  2021. február 1.

 

A régi idők egyik nagy tiszteletben tartott magazinjában, a Saturday Evening Post-ban, Alexander Winton, a legelső automobil gyáros írt arról, miként is gúnyolták ki 1890-ben. Winton állította, hogy bankárja erősen kritizálta, azt hangoztatva, hogy ne emlegesse többé azt az eszement ötletét, hogy az autó majd átveszi a lovak vezető szerepét a közlekedésben.

És mégis, évekkel később Winton sikeresen legyártotta és eladta első gépkocsiját. Azok a napok már elmúltak, sőt manapság már elképzelhetetlen, hogy valaki megkérdőjelezze az autó jelentőségét. Hála neki, Wintonhoz hasonlóan, mások is hittek abban, hogy a lovak nélküli jármű megvalósítható.

Hiszem, hogy a Wintonhoz hasonló embereknek, illetve a többi nagyszámú feltalálónak és újítónak, Isten adta a jövőképet. Mi lenne velünk ma, ha nem lettek volna olyan előrelátó, jövőbemutató emberek, mint Leonardo da Vinci, Kopernikusz, Galileo Galilei, Isaac Newton, Thomas Edison és Nikola Tesla? Vagy George Washington, Alexander Graham Bell, Johannes Gutenberg, Rudolf Diesel és Michael Faraday?

Ezeken az embereken keresztül a páratlan idők olyan elképzelhetetlen fejlődést eredményeztek, amelyet az emberiség azóta is, századokon keresztül folyamatosan használ. Talán éppen ön is, a saját iparágán belül tud olyan emberekről és csoportokról, akiknek a bölcsessége és látásmódja vezetett drámai változásokhoz és fejlesztésekhez.

 

De a jövőkép nem korlátozódik csak találmányokra, illetve innovációra. Az Ószövetségében olvasunk Dániel prófétáról, aki szintén részletes látomást kapott a jövőről. Dániel könyvében olvashatjuk, amit Isten kijelentett neki: „Azért jöttem hozzád, hogy megmagyarázzam, mi történik majd népeddel az utolsó időkben. Ez a látomás ugyanis az utolsó időkre vonatkozik.” (Dániel próféta könyve 10,14)

Dániel és a többi, Ézsaiás, Jeremiás, Illés, Elizeus, Mikeás, Ámos, Hóseás és Habakuk, szintén Isten jövőről kijelentett látomásait prófétálták. Ezek is megtalálhatók az Ószövetség könyveiben. Az évszázadok során ezek az üzenetek reményt adtak, hatalmas hőstettekre ösztönözték az Istenhívőket és a világegyetem Teremtőjéről újabb értelmezéseket adtak.

Ézsaiás próféta például ezt írta: „Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot.… Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim!” (Ézsaiás próféta könyve 6,1-5) Teljesen méltatlannak tartotta magát, azonban felismerte, hogy Isten az, aki elhívja erre a szerepre. Amikor Isten kérdezi: „Kit küldjek el, ki megy el követségünkben?” Ézsaiás válaszolt: „Itt vagyok, engem küldj!” (Ézsaiás próféta könyve 6,8)

Egyedülálló idők voltak azok, mikor Ézsaiás ezt a látomást kapta. Mostanában is páratlan időket élünk, ezért legyünk óvatosak, nehogy mellőzzük azokat, akiknek Isten jövőképet adott. A cégünk jövőjét veszélyezteti, ha az új irányzatokat figyelmen kívül hagyjuk.

Ézsaiás próféta könyvében még ezt is olvashatjuk: „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézsaiás próféta könyve 43,18-19)
Készek vagyunk-e arra, hogy Isten újat teremtsen a munkánkban, vagy akár az életünkben? Vajon látod-e Isten jövőképét, amely egy jobb jövendőt eredményez?

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheti el:

Előző Monday Mannák