BÍRÓSÁGRA MENNI LEGYEN AZ UTOLSÓ MEGOLDÁS
Írta: Jim Mathis  -  2021. március 22.

 

A 21. századi Amerika elég kétes hírnevet tudhat magáénak: napvilágra került, hogy a társadalmak eddigi legtöbb peres ügye itt zajlik. Ezt bizonyítja a sok hirdetés a TV-ben, rádióban és az óriásplakátokon, jogi cégeket reklámozva, akik agresszivan keresik az új klienseiket. Néhányan úgy gondolják, hogy a sok ügyvéd az oka a problémának, mindegyike rohan pereskedni. Ugyanakkor a probléma forrása nem az ügyvédek száma. Az alapvető gond az, hogy túl sok ember nem hajlandó a kompromisszumra vagy peren kívüli megegyezésre törekedni. Helyette inkább ragaszkodnak a saját igazukhoz és inkább a pereskedést választják, ha nem kapják meg azt, ami szerintük járna nekik.

Ezzel foglalkozott Jézus Krisztus abban a részben, amit a „Hegyi Beszéd” néven ismer mindenki. A Máté evangéliuma 5-7 része számol be arról, amikor Jézus néhány száz szóval elmagyarázta, mit jelent az Ő tanítványának – a diákjának és követőjének - lenni. Világos, tömör nyelvezettel Jézus megmondja, hogyan kell olyan életet élni, amely tiszteli Őt és arra az erőre támaszkodik, akit kapunk, ha a bizalmunkat Belé helyezzük.

Jézus először a nagylelkűség előnyeiről és a kapzsiság veszélyeiről beszél. Aztán a gyilkosságról és házasságtörésről; a megbocsátás erejéről és a bosszúállás nem kereséséről; és, hogy ne legyünk haragosak vagy aggódók. Radikális kijelentéseket tesz arról, hogy gyűlölet helyett inkább szeressük az ellenségeinket.

 

Arról, hogy a viták rendezéséhez bíróságra mennek, azt mondta: „Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbe ne kerülj!.” (Máté evangéiuma 5,25) Más szóval, nekünk a vitás kérdéseket egymással kell rendeznünk anélkül, hogy állami intézményekre számítanánk, hogy jogorvoslatot szereznek nekünk.

Ez megmagyarázza, hogy miért vette bele Jézus ezt a témát a Hegyi Beszédbe. A megbocsátás, alázat és a kapott rosszért való nem bosszúállás kontextusába helyezte. Gyakran hajlamosak vagyunk a magunk igazát követelni, és nem vagyunk hajlandóak másokra hallgatni vagy tárgyalni egy mindenki számára elfogadható megoldásról.

A másik ok, amiért kerüljük el a bíróságra menetelt az, hogy elkerüljük, hogy ellenünk hozzanak itéletet. Ahogy a Példabeszédek 25,8 mondja „Ne állj ki elhamarkodottan, amikor perelsz, mert mit csinálsz majd a végén, ha ellenfeled megszégyenít? ”

Amikor 50 évvel ezelőtt beléptem az üzleti világba, volt néhány kitűnő célom. Az egyik az volt, hogy teljesen őszinte leszek és soha nem fogok semmilyen etikátlant vagy törvénytelent tenni. A másik pedig az, hogy megpróbálok minden vitás kérdést per nélkül megoldani és elkerülni azt, hogy engem pereljenek. Eddig egész jól ment.

Az igazi megbocsátás kétségkívül magába foglalhat átmeneti pénzügyi veszteséget a mérlegünkben. Ezt én már néhányszor megtapasztaltam. Ugyanakkor megbocsátani az ellenünk elkövetett rosszat, szabadságot is ad és felszabadít a harag és keserűség alól, amik hosszú ideig gyötörnének minket.

Ez nem azt jelenti, hogy ne keressünk megfelelő megoldást a konfliktusokra. Jézus javasolt egy lehetséges megközelítést: „Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet.Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást.” (Máté evangéliuma 18,15-16). Ezeknek a lépéseknek megtétele segíthet időt és pénzt spórolni – és meggyógyítani a széttört kapcsolatokat.

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák