MOTIVÁCIÓNK BÖLCS FELÜLVIZSGÁLATA
Írta: Rick Boxx  -  2021. május 3.

Egy nap Don barátom közölte velem, hogy eltökélt szándéka olyan vállalkozások elérése, melyek egymással szoros összefüggésben vannak, így képessé válva arra, hogy több terméket és szolgáltatást kínáljanak az ügyfeleknek. A több eladást magasabb jövedelemként és profitként is lehet értelmezni.

A következő alkalommal, amikor találkoztam vele, megkérdeztem, hogy megy a nyereség stratégiája? Elmondta, hogy mielőtt belevágott volna, megvitatta ötletét a tanácskozó testülettel. Az egyik bölcs tanácstag egy olyan fontos és mélyreható kérdést tett fel Donnak, amely új megvilágításba helyezte tervét: A saját egód miatt csinálod vagy a vállalat jólétéért?

Ez az egyszerű, de feltáró kérdés Dont arra késztette, hogy őszintén újravizsgálja terjeszkedési stratégiáját, és be kellett vallja, hogy egyetlen meghatározó eleme volt ötletének: a saját büszkesége, a saját egója. „A több jobb” jól hangzik, de nem mindig igaz. Ugyanazt a minőséget tudná fenntartani a termékek és szolgáltatások tekintetében? Ha nem, akkor valóban a „nagyobb” a jobb döntés? Az óvatos reflexió után, Don végül alapjaiban változtatta meg tervét.

Az üzletben gyakran a „mit” kérdésre és a „hogyan”-ra fókuszálunk, de ugyanolyan fontos, hogy feltegyük a „miért” kérdést is: Mi a döntésünk mögötti motivációnk? Miért hajszoljuk kitűzött céljainkat és terveinket? Mi van a szívünkben?

Donnak volt egy bölcs és tapasztalt tanácsadója, aki kiprovokálta, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket.

 

A Biblia számos érdekes dolgot mond a szívünkről és a motivációinkról. De beszél a bölcs tanács keresésének értékéről, melynek fényében biztosak lehetünk motivációink jellemzőjéről:

Óvakodjunk attól, hogy becsapjuk magunkat. Amikor nagyon akarunk valamit, akkor érzéseink és vágyaink elnémítják a józan ész hangját. Nagyon könnyen racionalizáljuk döntéseinket, olyannyira, hogy nem is észleljük, hogy ezt tesszük. „Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan: ki tudná kiismerni?!”(Jeremiás próféta könyve 17,9). „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Példabeszédek könyve 4,23).

Motivációink ugyanolyan fontosak, mint tetteink. Noha megfontoltak lehetünk és kerülhetjük, hogy bármi rosszat is tegyünk, de lehetséges látszólag helyes dolgokat tenni, rossz szándékkal. Isten szemszögéből az, hogy milyen szándékkal teszünk valamit ugyanolyan fontos, mint amit teszünk. „Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelket.” (Példabeszédek könyve 16,2). „Ki mondhatja: ‘tisztán tartottam a szívemet, tiszta vagyok, nincsen vétkem’?” (Példabeszédek könyve 20,9).

Egy megbízható tanács megóvhat a csalárdszívűségtől. Ahogy Don is tette: jó döntés kikérni törődő és őszinte barátaink véleményét, akik rámutatva problémáinkra megvédhetnek minket a félrevezető döntéshozataltól. „Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent ha sok a tanácsadó” (Példabeszédek könyve 11,14). „A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra” (Példabeszédek könyve 12,15).

Bölcsességre vall a tanács meghallgatása és elfogadása, még ha az ellenkezik is a mi akaratunkkal. Mindannyiunknak vannak téves motivációi. Egy bölcs vezető keresi és meghallgatja a kritikus tanácsadókat. „Csalárdság van a rosszat koholók szívében, de akik békés tanácsot adnak, azokéban öröm." (Példabeszédek könyve 12,20)

 

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák