ÖSSZEMÉRHETŐ? KITŐL MIT TANULUNK? II.

Írta: Dr. Tomka János    -  2020. április 13.

 

Sorozatunk első olvasmányához képest ugorjuk vissza néhány évtizedet a történelemben.

Dietrich Bonhoeffertől - a világhírű mártír teológustól, akit fiatalon kivégeztek 1945. április 9-én mivel részt vett a Hitler elleni egyik merényletkísérletben – rengeteget tanulhatunk. Most, amikor fizikailag el vagyunk választva barátainktól, családunk tagjaitól, kollégáinktól, gyülekezetünk tagjaitól, a KEVE-társaktól,… általában az emberektől: szívbemarkolóan aktuálisnak tűnnek alábbi sorai.

 Az emberi kapcsolatok jelentősége

Azt hiszem, nincsen boldogítóbb érzés, mint azt átélni, hogy valakik vagyunk más emberek számára.

 

TANULSÁGOK EGY BECALÉL NEVŰ FICKÓTÓL
Írta: Rick Boxx  -   2020.04.06

 

Az évek során sok üzletemberrel beszéltem, akik helytelenül azt hitték, hogy el kell hagyják az üzleti világot és misszionáriusnak vagy pásztornak kell állniuk, hogy olyan munkát végezzenek, ami tetszik Istennek. De a Biblia egy másfajta történetet említ. Egy érdekes személy, Becalél, esetében egy kiváló illusztrációját találjuk annak, hogy Isten hogyan látja a hivatás és hit metszőpontját.
A Mózes második könyve 35,30-31-ben találkozunk vele, ahol azt olvashatjuk, „Akkor ezt mondta Mózes Izráel fiainak: Nézzétek! Az Úr név szerint elhívta Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda törzséből. Betöltötte őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára”. Becalél az első ember a Szentírásban, akit úgy jellemeznek, mint aki telve van Isten Lelkével. Érdekes módon, nem volt pap vagy próféta. Nem töltött be hivatalos „vallási” szerepet. Sőt, ő egy kézműves volt.

 

MI VAN A KEZEDBEN?
Írta: Jóföldi Endre   -   2020.03.23.


„Mózes ekkor így felelt: Hátha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják:
Nem is jelent meg neked az Úr?! De az Úr erre megkérdezte tőle: Mi van a kezedben? Egy bot – felelte.
(Mózes második könyve 4,1-2)
Ott áll Mózes a csipkebokor mellett és mindenféle kifogasa van arra, miért nem tudja azt megtenni, amit
Isten kér tőle. És akkor Isten egy egyszerű kérdést tesz fel neki: Mózes, mi van a kezedben?

HÁROM LÉPÉS HELYETT CSAK KETTŐ
Írta: Tomka János   -  2020.03.30.


A napokban, amikor a koronavírus járvány miatt egyre többet panaszkodunk fizikai
mozgásterünk beszűkülése miatt, eszembe jutott egy korábbi olvasmányomból egy félperces
írás. Nem tudtam szabadulni az üzenetétől, újra megkerestem:
Szabadnak lenni
A szenvedés elfogadása, tanította Richárd, erőt ad az ellenállásra.
Amikor évekig magánzárkában volt, csak három lépésnyit léphetett a napi sétáján.
De ő kettőt lépett, hogy mozgását ne a zárkához, a szabadsága hiányához igazítsa.

A FÉLELEM KEZELÉSE A KOMFORT ZÓNÁNKON KÍVÜL
Írta: Sergio M. Fortes  -  2020.03.15.


Nemrégiben írtam a komfort zónában való élet és munka előnyeiről – és korlátairól, arról az életről, amit ismerünk
és amit kényelmesnek tartunk. Biztonságban érezzük magunkat benne, de ha ott maradunk, az akadályozhatja a
személyes és szakmai fejlődésünket. Miért maradunk mégis benne? Azt hiszem, ennek oka a „félelem zónánk”.
Ha meghozzuk a döntést, hogy elhagyjuk a komfort zónánkat, akkor egy ismeretlen, nem kipróbált területre lépünk,
melyet az önbizalom hiánya jellemez.