A budapesti helyszínű üzleti reggeliket kéthetente, minden második péntek reggel 7:30 órától tartjuk a Gerlóczy Kávéházban (1052 Budapest, Gerlóczy u. 1.). Szeretettel hívjuk, várjuk önt is egy-egy vezetéssel kapcsolatos téma közös feldolgozására és a biblikus válaszok megismerésére. Gyakran van olyan meghívott témavezetőnk, aki területének és az adott témának elismert szakértője, kiválósága.

Jó együtt gondolkodni egy-egy felvetett kérdéskörön, és magunkkal vinni, továbbgondolni mások véleményét, gondolatait. Gyakran tapasztaljuk, hogy az elhangzottak nem csak elméleti muníciót adnak az elkövetkező napokra, de közelebb visznek éppen aktuális problémáink, kérdéseink megoldásához, megválaszolásához is.
Beszélgetésünket választható, önköltséges reggelivel kötjük egybe. Jöjjön el, és hozza el barátját, kollégáját is! A szervezők: Illéssy János és Ferenczi Réka

 

Következő Gerlóczy reggelink:

Következő Gerlóczy munkareggelinket  2019. április 5-én, pénteken, 7:30-kor tartjuk a Gerlóczy Kávéházban (1052 Budapest, Gerlóczy utca 1.), amelyre szeretettel hívjuk és várjuk! 

Témavezető: Scharle Péter
Téma: Életkérdések a véges és végtelen játszmák világában

Tovább folytatjuk sorozatunkat a véges és végtelen játszmák világáról.

Senki nem tud egyedül játszani egy játszmát. Másokhoz való viszonyainkkal együtt vagyunk azok, akik vagyunk. Személyes létezésünk változékonyságában fejeződik ki az „aki kénytelen játszani, nem képes játszani” kijelentésben megfogalmazott szabadságunk.
Amint a végtelen játszma nem ágyazható be véges játszmába, úgy a kultúra sem lehet hiteles, ha be van szorítva a társadalom keretei közé. Egy társadalom gyakran törekszik arra, hogy kezdeményezzen és átfogjon egy kultúrát, mint kizárólagos sajátját. Az így korlátozott kultúrát a társadalom olyan bőkezűen támogathatja és bátoríthatja, hogy az látszatra korlátlan tevékenységnek tűnhet, miközben társadalmi érdekeket szolgál. A társadalom és a kultúra nem valódi ellentétei egymásnak. A társadalom inkább alfaja a kultúrának, felejtési kísérlete annak, hogy szándékosan megfeledkeztünk ilyen, vagy olyan vitákba való belebocsátkozásról, vagy ezek folytatásáról.

Beszélgetésünket segítő kérdések:

  • Megtapasztaljuk-e élményként saját komolyságunkat, amikor titulusért folyó játszmában veszünk részt?
  • Valóban szükségünk van ellenfelekre és közönségre ahhoz, hogy óhajtott titulusra tegyünk szert? Kitől kaphatunk titulust, ha nem tőlük?
  • Metafizika-e az a sok nagyszerű megállapítás, amelyet a vezetéstudományi bestsellerekben közreadnak szerzőik?
  • Beágyazódhat-e egy szervezet működési szabályzata egy kultúrába, vagy éppen fordítva lehetséges ez?
  • Miben áll a jelentősége a vezetői titulusok megbízható nyilvántartásának és nyilvánosságának?
  • Sok arisztokrata titulusának elismerése szűnt meg 70 évvel ezelőtt. Biztos ez?
  • Vannak-e olyan véges játszmák, amelyekben meg kell feledkezni korábban titulusokkal szerzett tulajdonról?

 

Gondoljuk át és beszéljük meg együtt!

Beszélgetésünket választható, önköltséges reggelivel kötjük egybe.

A reggelin való részvételi szándékáról várjuk szíves visszajelzését a reggeli napját megelőző csütörtök délig az alábbi linken:

Gerlóczy reggeli regisztráció