B Dóra1Dr. Bernhardt Dóra

Angol-német szakos középiskolai tanár, teológus. Négy év középiskolai tanítás után a rendszerváltáskor a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség első titkáraként hat éven keresztül vezette ezt a szervezetet. 1995 és 2000 között a kanadai Regent College-ban tanult, ahol teológiai diplomát szerzett. PhD fokozatát szintén teológiából szerezte az amsterdami Vrije Universiteit-en.

Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Intézetének oktatója, itt angol nyelvgyakorlatot tart és irodalmi, teológiai és kulturális témájú szemináriumokat vezet.

Budapesten él.

scharle peeter fotoDr. Scharle Péter

Scharle Péter (1940) építőmérnök, mérnök-matematikus, dr.habil. Szerkezettervező és kutató (1963-1984), fejlesztési programokat irányító kormánytisztviselő (1985-1998), egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem, 1998-2010), prof. emeritus (2010-).
Szakmai tevékenysége (könyvek, tanulmányok, előadások) az épített infrastruktúra fejlesztésével összefüggő műszaki és közéleti kérdésekhez kapcsolódik. Tudományos, egyetemi és kamarai testületek tagja, választott tisztségviselője. A Magyar Pax Romana tagja (2004-2010 elnöke), a KEVE Társaság tagja (2007-2013 alelnöke). A laikus keresztény életvitel kérdéseivel foglalkozó magvasabb írásait a MPR több konferencia-kiadványa, a Mérleg, a Studia Wesprimiensa és az Egyházfórum közölte. Három gyermeke, öt unokája van.

 

TJ Fénykép3Dr. Tomka János

Villamosmérnök és mérnöktanár, gazdálkodás- és szervezéstudomá- nyokból szerzett PhD fokozatot. 1993-2014 között a KPMG-nél dolgozott felső vezetői beosztásokban. Főiskolai tanár a Károli Gáspár Református Egyetemen, vezetési szakértő. Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottsága, a Magyar Mérnökakadémia és a Menedzserek Országos Szövetsége Felügyelő Bizottságának tagja. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE) tagja, 1994-2004 között elnöke. Számos előadást tartott, cikkeket és könyveket írt többek között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról. Nős, felesége építészmérnök, három felnőtt gyermekük és két unokájuk van.