Úton – A hit és értelem keresése

Ez a curriculum, az Úton, olyan olvasmányokat kínál, amelyek jelzőtáblaként szolgálhatnak az élet értelmét kereső, gondolkodó ember számára. Az olvasmányok az utazásnak arra a négy szakaszára világítanak rá, amelyet számtalan ember átélt már.

Az Útont kétféle olvasónak állítottuk össze. Az egyik nem tartja magát elkötelezett hívőnek, de komolyan veszi az élet utazásának nagy kérdéseit, és nyitott arra, hogy közösen keressünk válaszokat. A másik már a hit útján járva Krisztus követőjének tartja magát, és szeretne komolyan elgondolkozni azon, hogy miért hiszi, amit hisz.

A mellékelt „térképek” nem tartalmaznak kijelölt utat az utazó számára. Semmi sem emberibb teljességében, és ezért tökéletesen szabad, mint a hithez vezető út. Nem egyetlenegy út vezet hozzá, és nincs bombabiztos, 12 lépéses recept, amelynek a végén valaki hitre jut. Végül is annyiféle út vezet a hithez, ahány ember hitre jutott. Mégis, különös biztatást és példát adnak azok az utak, amelyeket előttünk a legnagyobb elmék és szívek jártak be.

1. rész - A kérdések ideje

A „kereső” kifejezés ma divatos, de sokszor csak felszínesen használják. Gyakran csak a „lelkileg el nem kötelezett ember” körülírására szolgál. Az igazi keresők egészen mások. Velük találkozva komolyság, jó értelemben vett nyugtalanság érezhető, és a vágy, hogy eljussanak a válaszig. Valami kérdéseket ébresztett bennük, s a kérdések rákényszerítették őket, hogy elgondolkozzanak az életükön. Keresővé váltak. Valami hajtja őket, hogy az élet értelme után kutassanak, és választ kell találniuk a kérdésükre.

2. rész - A válaszok ideje

Az értelem keresésének második szakasza, amikor az első fázisban felszínre jött konkrét kérdésekre és válságokra aktívan keressük a válaszokat – és közben egyre közelebb kerülünk ahhoz, amelyről úgy gondoljuk, hogy az a válasz. Más szóval, számba vesszük a rendelkezésünkre álló térképeket és útikalauzokat, és kiválasztjuk azt, amelyik jelenlegi helyzetünkhöz és úti célunkhoz leginkább megfelelő. Az út második szakaszának lényegét könnyű megérteni, de nehéz kivitelezni.

3. rész - A bizonyítékok ideje

Az élet értelmének keresése útján akkor lépünk a harmadik szakaszba, ha feltesszük a kérdést, hogy a második szakasz oly megvilágosítónak tűnő válaszai valóban igazak-e. A problémára talált feleletnek van-e súlya? Ha elhisszük, hogy a válasz igaz, az mindent megváltoztathat. Azonban igazolhatjuk-e válaszunk igazságát? Van olyan bizonyíték, amelyet – valódiságát ellenőrizve – megerősíthetünk? A lényeg, hogy kiállja-e a „mindennapok” próbáját.

4. rész - Az elköteleződés ideje

Keresésünk negyedik szakaszában meggyőződésre jutunk, amely az elköteleződés lépéséhez vezet. Más szóval, a dolgok számunkra, keresők számára a helyükre kerülnek, azokra támaszkodva cselekszünk, és elmondhatjuk, valóban hiszünk bennük, és elindultunk az Istenhez hazavezető úton. 


A feldolgozandó curriculumot a résztvevőknek e-mailben, pdf állományként küldjük ki a rendezvényt megelőzően.
Kérjük, hogy a curriculmot minden résztvevő tartsa magánál az online rendezvény ideje alatt, hogy közösen tudjuk feldolgozni, illetve személyes jegyzetekkel lehessen kiegészíteni. Köszönjük!