A KÖZÉPSZERŰSÉG ELKERÜLÉSE
Írta: Robert J. Tamasy  -  2022. június 13.

Hogyan érezzük magunkat, amikor egy pincér barátságos, őszintén érdeklődő és minden kívánságunkat teljesíti? Vagy akkor, amikor egy értékesítési ügynök nem a jutalék miatt keresi meg a felmerülő problémákra a megoldást? Meglepődünk ilyen esetekben, hiszen úgy tűnik, hogy a legtöbb ember csak a minimálisat hajlandó megtenni a munkája elvégzése során.

Sajnos sokan azt a hozzáállást képviselik, hogy „szeretek pénzt kapni, de utálok dolgozni”. Talán ez az egyik oka annak, hogy a COVID-19-járvány miatti korlátozásokat követően sok munkaadó küzd azért, hogy elegendő munkaerőt találjon a nyitott állások betöltésére, miközben a piac kezdett visszatérni a normális állapothoz.

Természetesen a járvány sem hozta meg a kielégítő munkavégzést. „Csak annyit tegyél meg, hogy boldogulj” filozófiát sokan magukévá tették. Az alacsony színvonalú munka és szolgáltatás további oka lehet, hogy egyesek vonakodnak a legjobbat adni, bármire is kérik őket. Ahogy Tim Kight vezetői tanácsadó mondja: „A középszerűségre való törekvés ritkán szándékos, de mindig sikeres.” Hálás vagyok azoknak az embereknek, akik pályafutásom elején példát mutattak munkájukkal a kiválóság elérésére. Ők más filozófiát követtek: „Ha valamit érdemes megtenni, azt érdemes jól tenni.” Ez a gondolkodásmód arra ösztönzött, hogy hasonló módon közelítsek a munkámhoz, és a lehető legjobbat válasszam, ahelyett, hogy megelégednék valami kevesebbel. Lehet, hogy nem mindig sikerült, de ez volt a célom.

 

Ha belegondolunk, hogy Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, a munkahelyi kiválóság iránti elkötelezettség az egyik leghatékonyabb és leglátványosabb módja annak, hogy „tanúi” legyünk Neki. Jézus földi szolgálatának végén így mondta a tanítványainak: „tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (Apostolok cselekedetei 1, 8) A kérdés csak az, hogy hogyan is tegyük ezt?

Jézus a választ is megadta, mikor arról tanított, hogy „só és világosság” legyünk a körülöttünk levők számára: „... Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté evangéliuma 5, 13-16) Amikor a körülöttünk levők megfigyelik erős elköteleződésünket a jól végzett munka iránt – még akkor is, ha a munka nehézzé és kihívásokkal telivé válik –, az megkülönböztethet minket azoktól, akikből hiányzik ez a fajta elkötelezettség.

Végső soron „közönségnek” adunk elő, őszintén és becsületesen szolgálva Istent, még akkor is, ha senki sem figyel. Pál apostol egy olyan kultúrában, ahol sokan váltak mások rabszolgáivá és akár megalázó feladatok elvgzésére kötelezték őket, így fogalmazott:

„Ti, szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok!” (Pál levele a kolosséiakhoz 3, 22-24)

Egy olyan világban, ahol sokan nem látják a kiváló munkavégzés értékét, könnyen kitűnhetünk a tömegből: „feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban” (Pál levele a filippiekhez 2, 15)