A KEZESSÉG KÉRDÉSE
Írta: Jim Mathis  -  2022. június 20.

A nehéz gazdasági időkben sokunknak vannak anyagi gondokkal küzdő barátai vagy rokonai. Természetes, hogy minden tőlünk telhetőt meg akarunk tenni, hogy segítsünk. A legegyszerűbb az lehet, ha adunk nekik egy kis pénzt. Egy élelmiszerbolt ajándékutalványa vagy egy közüzemi számla befizetése megkönnyebbülést hozhat a készpénz hiányától szenvedők számára. Jézus azt mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (Az apostolok cselekedetei 20,35). Ennek a mondatnak az egyik értelmezése az, hogy az ajándékozó jobban örül az ajándéknak, mint az, akit megajándékoztak. Ezért fontos, hogy az ajándékozásnál körültekintőek legyünk.

Az apostolok cselekedetei 4,32-35 a korai egyházról beszél, amelynek tagjaiként az első keresztények igazán törődtek egymással. Ha egy személy vagy család szükséget szenvedett, valaki más eladott valamit, hogy segítsen neki. A Biblia azt mondja, hogy az így kapott pénzt „az apostolok lábaihoz tették”, ami egyféle jótékonysági alapot képzett, és amelyet bárki, aki rászorult, felhasználhatott. Sok mai gyülekezetben hasonló rendszer működik.

Azt gondolhatnánk, hogy a pénzkölcsönzés jó ötlet, de ezzel a bankok foglalkoznak – és barátunk már kimerítette ezt a kérdést. Ha személyi kölcsönt adunk egy barátnak vagy rokonnak, akkor némileg bankként viselkedünk. Olyan dolgokat kell megtennünk, amelyeket egy bank tenne, például rendelkeznünk kell egy hitelszerződéssel, amely tartalmazza az összeget, a kamatokat és a törlesztési ütemtervet, valamint a nemteljesítés következményeit.

A kölcsönzés egy üzleti tranzakció, ezért akár egy barátnak, akár egy családtagnak adunk kölcsönt, határozottnak kell lennünk abban, hogy hogyan kezeljük a tranzakciót. Érdemes lehet ezt ajándéknak is tekinteni és akár egy adósságelengedési záradékot megfontolni.

Például a hitelszerződés kimondhatja, hogy az adósság törlésre kerül, ha bizonyos dolgok megtörténnek – például munkahely elveszítése, egyetemi diploma megszerzése, vagy valamilyen egyéb ösztönző körülmény, amely az érintett felek számára előnyös.

 

A „segítség” legrosszabb formája a kezességvállalás. A Biblia a kezességvállalást egy csapdába esett madárhoz hasonlítja és élesen óv annak lehetséges veszélyeire: „Fiam, ha kezességet vállaltál felebarátodért, és kezet adtál egy idegenért, ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid, akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj, ha felebarátod kezébe jutottál: Siess hozzá gyorsan, és ostromold felebarátodat! Ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilládnak! Menekülj, mint a gazella a vadász elől, és mint a madár a madarász kezéből!” (A példabeszédek könyve 6,1-5)

A Példabeszédek szerint, ha meggondolatlanul kezeskedtünk valaki más adósságáért, a lehető leggyorsabban szabaduljunk meg ettől. Azoknak az embereknek a 40 százaléka, akik kezeskedtek egy barátért, végül fizetni kénytelenek. Ami még rosszabb, 30 százalékuk véli úgy, hogy mindez a kapcsolatukat károsította. Egy másik közmondás is figyelmeztet: „Igen rosszul jár, aki idegenért vállal kezességet, de biztonságban marad, aki gyűlöli a jótállást.” (A példabeszédek könyve 11,15).

Évekkel ezelőtt édesapám az egyik rokona kedvéért kezességet vállalt egy autóért felvett kölcsönért. A rokon nem fizette a kölcsönt, így az autót visszafoglalták. Mindez az édesapám hitelén mulasztásként és visszavételként jelent meg, hiszen ő is aláírta a hitelkérelmet. Néhány évvel később ez megnehezítette számára, hogy lakáshitelhez jusson. Ha a kezesség helyett hiteltárs minőségében segített volna, az autó jogcímén az ő neve is szerepelt volna. Ebben az esetben igényelhette volna az autót, és eladhatta volna, hogy kifizesse a kölcsönt, így megőrizhette volna hitelképességét.

Ha vannak anyagi nehézséggel küzdő barátaink vagy családtagjaink, úgy kell segítenünk, hogy közben tapintatosak maradunk. Adhatunk nekik kölcsönt, de csak akkor, ha erre az összegre nincs szükségünk a saját pénzügyi kötelezettségeinkhez. Ahogy a Szentírás is tanácsolja, soha ne vállaljunk kezességet. A kezességvállalásnak nincs előnye. Lehetünk nagylelkűek, találhatunk kreatív és tartalmas módokat arra, hogy bátorítsuk, támogassuk és felemeljük barátainkat vagy rokonainkat, miközben megvédjük kapcsolatainkat és saját pénzügyi stabilitásunkat.

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák