A FOLYAMAT MEGÉLÉSÉNEK ÖRÖME
Írta: Jim Langley  -  2022. május 15.

Az élet egy folyamat. Lehetnek hasonló megtapasztalásaink, de mindegyikünk másképp dolgozza fel a problémákat, kihívásokat, ki-ki az egyedi körülményei szerint. A kulcs a folyamat felismerése és elfogadása. Ez az, amit a legjelentősebbnek találtam az életutam során.

Ezzel semmiképpen sem azt akarom sugallni, hogy az élet csak egy laza séta a parkban. Az élet tele van veszélyes körülményekkel, amelyek tudatos felkészülést és tervezést igényelnek. Ideális esetben ezeket a folyamatokat, nem egyedül kell végigcsinálnunk.

Ugyanakkor nem jár mindenki mentorhoz vagy coachhoz, akik generációk életét könnyíthetik meg. Sok fiatal marad magára, akik így olyanok hatása alá kerülnek, akik a pusztulás felé irányítják őket.

Hálás lehetek, hogy mindig voltak körülöttem olyan emberek, akik befektettek az életembe. Ezért természetes számomra, hogy én is ugyanezt tegyem másokkal. Isten legutóbb egy nálam alig fiatalabb üzletembert hozott elém, hogy végigkísérjem a Timóteus Műveleten (TM)1 . Én magam 35 évvel ezelőtt végeztem el ezt a programot Carl Schuele-vel. Örökké hálás leszek az áldozatos munkájáért, hogy közel egy éven át minden kedd reggel találkozott velem és egy másik társunkkal.

A TM nemcsak egy közös találkozás, aminek során a Szentírást tanulmányozzuk, hanem az egész a személyes szakmai és lelki növekedésünk folyamatáról szól. Carl barátom élete során sok üzletembernek mutatta meg, hogyan éljenek Isten embereként. Nemcsak tanított, hanem a példamutatásán keresztül is érzékelhettük az élet iránti szenvedélyét és a Krisztus iránti odaadását.

Isten szerintem túl hamar hívta haza Carlt, de ez gyakran a szentek jutalma. Gondoljunk csak erre az igeversre: „akikre nem volt méltó a világ” (A zsidókhoz írt levél 11, 38a). Azonban csak Isten dönti el, hogy meddig vagyunk az Ő céljaira ebben a világban; néhányan hosszú ideig maradnak. Ezért bölcsen tennénk, ha megtanulnánk a bibliai alapelveket arról, hogyan vezessük az életünket, és mindent megtegyünk, hogy Megváltónknak és Urunknak tetszését elnyerjük.

 Számomra ez azt jelenti, hogy a prioritásaimat rendbe kell tennem, és mindig rendelkezésre kell állnom, amikor Isten arra hív, hogy valamilyen módon szolgáljam Őt és másokat. Ez a „hívás" jöhet üzleti, gyülekezeti, családi vagy más személyes kapcsolaton keresztül. Az én feladatom ebben a folyamatban az, hogy felismerjem Isten munkáját, és válaszoljak az Ő hívására minden körülmények között.

Gyakran bátorított és egyben kihívást is jelentett számomra Pál apostolnak ez a kiváló tanácsa: „Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” (Pál levele a kolosséiakhoz 3, 17).

Erre kell összpontosítanunk. Isten Szentlelkének vezetését kell elfogadnunk, ha teljes életet akarunk élni. Ahogy Jézus Krisztus mondta: „azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János evangéliuma 10, 10). Az élet izgalmas utazás lehet, ha igyekszünk Isten akaratában maradni. Személyes vágyam, hogy elérhető legyek, hogy szolgálhassam Megváltómat és Uramat bármiben, bárhol. bármikor és mindörökké – az Ő dicsőségére.

[1] A Timóteus Művelet a CBMC több, mint 50 éve használt bibliatanulmányozó programja.

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák