AHOGYAN BÁRMIT TESZÜNK, ÚGY TESZÜNK MINDENT
Írta: Jim Mathis  -  2023. június 29.

Nemrégiben az a megtiszteltetés ért, hogy egy üzleti konferenciára meghívtak előadónak. A témám a következő volt: Ahogyan bármit csinálunk, úgy csinálunk mindent. Ez a gondolat szorosan kapcsolódik az integritáshoz, aminek szótani jelentésében benne van az, hogy mindent együtt.

A gondolat lényege, hogy amit életünk valamely területén teszünk, azt átültethetjük bármely más területre is. Például, ha valaki kifogástalanul öltözködik, annak valószínűleg tiszta autója és tiszta háza van. Ha valaki csak azért akarja készpénzben kiegyenlíteni a számlát, mert úgy gondolja, hogy ezzel elkerülheti vállalkozása bevételének bejelentését, az ilyen személyt soha nem választanám partnernek a saját vállalkozásomban. Egy művészi beállítottságú ember nagy valószínűséggel jól összehangolt bútorokkal és érdekes színekre festett falakkal rendelkezik. Alapvetően azért, mert ahogyan bármit csinálunk, úgy csinálunk mindent.

A munkáltatók gyakran ebédelni viszik lehetséges munkavállalóikat, és megfigyelik vezetés közben az autójuk állapotát, az étteremben pedig a felszolgálókhoz való hozzáállásukat. Tudják, hogy az emberek nem fognak jobban bánni az ügyfelekkel, mint az éttermi felszolgálókkal, és nem fognak jobban vigyázni a munkahelyi felszerelésre, mint az autójukra. Ezek mind jó tesztek, hogy megfigyeljük, hogy ahogyan bármit csinálunk, úgy csinálunk mindent.

A vállalkozásokat is ugyanezen a szemüvegen keresztül nézhetjük. Ha egy vállalkozás tisztességtelenül bánik az alkalmazottaival, akkor valószínűsíthetjük, hogy hasonlóan viszonyul a vásárlókhoz is. Másrészt, ha egy vállalkozásnak olyan alkalmazottai vannak, akik 20-30 éve ott dolgoznak, akkor okunk van azt hinni, hogy jó munkahely - és így jó cég is, amellyel érdemes üzletet kötni. Nem bíznék egy olyan vízvezeték-szerelőben vagy villanyszerelőben, aki horpadt és rosszul karbantartott járművel jár.

Ezt az elvet használhatjuk önmagunk vizsgálatára is.

Milyen rossz szokásaink vannak, amelyek átragadnak az életünk más területeire is? Fordítva, megvizsgálhatjuk azokat a dolgokat, amelyeket élvezünk, vagy amelyekben nagyon jártasak vagyunk, hogy lássuk, milyen típusú munka illik hozzánk a legjobban. Ha nagyon szeretünk költségvetést készíteni vagy nyomon követni a személyes pénzügyeinket, akkor valószínűleg jó pénzügyi tervezők, könyvelők vagy adóelőkészítők lennénk. Ha nem szeretünk pénzzel foglalkozni, nem lenne bölcs dolog banki állásra jelentkezni. De mit mond erről a Biblia?

 

Az, hogy kik vagyunk belül, megmutatkozik azon, hogy milyenek vagyunk kívül. Vannak emberek, akik megpróbálnak becsapni másokat, olyan külsőt öltve magukra, ami nem azt mutatja, hogy kik is ők valójában. Isten azonban felelősségre von minket azért, hogy kik vagyunk és mit teszünk. „Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket.” (A példabeszédek könyve 16, 2) „Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket.” (A példabeszédek könyve 21, 2)

Hitünk a tetteinkben mutatkozik meg. Egy dolog azt mondani, hogy hiszünk Istenben, de az már más, ahogy ezt a munkánk során tanúsítjuk is. „Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (Pál első levele a korinthuiakhoz 3, 9) „Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” (Pál második levele Timóteushoz 2, 15)

Ahogyan bármit teszünk, úgy teszünk mindent. A képmutatás egyik fokmérője az, ha azt állítjuk, hogy valami olyasvalami vagyunk vagy olyanban hiszünk, ami ellentétes azzal, amik valójában vagyunk. Nem ítélhetünk mindig a külsőségek alapján, de végül is a valódi énünk megmutatkozik. „Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember.” (A példabeszédek könyve 27, 19)