Az élet vállalkozása - A hit és a céltudatos élet kihívása

 

Az Élet vállalkozása Entrepreneurs of Life

„Hatással lenni”, „örökséget hagyni”, „sikeres életből a fontos életre” – kevés újból visszatérő témának van nagyobb hatása a nyugati társadalomra, mint a cél és a beteljesülés. Legfőbb problémánk az, hogy modern emberként túl sok mindenünk van, és túl kevés az, amiért élünk. Sőt, legtöbbünk anyagi bőségben él lelki szegénység közepette. Ez a tananyag, mely 1999-ben teljes átírásra került, bemutatja, mennyire vágynak az emberek a célra és arra, hogy fontosak legyenek. Az olvasmányok az emberek életének hátteréül szolgáló lehetőségekkel, nehézségekkel és az élet szakaszaival foglalkoznak. Az Élet vállalkozása egyszerre lelkesítő és elgondolkodtató – mindannyiunkat arra serkent, hogy határozzuk meg a dolgok fontossági sorrendjét az életünkben, és nézzük meg előrehaladásunkat.

1. rész – A végső miért
Az olvasmányok az elhíváson keresztül mutatják be, mit mond a célról a zsidó és a keresztény szemlélet. Az elhívás az emberi motiváció „végső miértje”. Ez a világnézet összehasonlításra kerül két legnagyobb történelmi riválisával: a keleti válasszal és a nyugati szekuláris nézőponttal.

2. rész – Hatással lenni
A második fejezet két nagy hős életét vizsgálja, akiken keresztül láthatóvá válik, hogyan lehet hatással egyetlen ember élete egy egész korra. William Wilberforce és Alexander Szolzsenyicin életét nézzük meg ebben a részben.

3. rész – Próbák és győzelmek a keresés közben
Ez a rész a vállalkozói elhivatottság rögös útja megélése közben jelentkező próbákkal foglalkozik. Olyan példákat látunk, mint a süketséggel küszködő Beethoven, illetve Magellán világ körüli útja után jelentkező gőgje.

4. rész – Az értékelés ideje
A fejezet Tolsztoj kedvelt történetével, A két öreggel kezdődik, majd rátér saját személyiségünk és prioritásaink értékelésére.

5. rész – Jól befejezni
Az utolsó rész az életút „jól befejezésével” foglalkozik. Az elhívást követőknek az élet egészen a végéig vállalkozói kockázat – miközben a feladat egyértelmű: helyesen és jól befejezni azt.