A Keresztyén vezetők és Üzletemberek Társasága (Keve Társaság) adatkezelési tájékoztatója

A KEVE Társaság a személyes adatok védelmét kiemelten fontos feladatának tekinti, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk. Kizárólag az ön engedélyével és csak a legszükségesebb adatokat (felhasználónév, e-mail cím) gyűjtjük, és azt harmadik félnek nem adjuk tovább.

A jelen dokumentum Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (a továbbiakban: Keve Társaság), Székhely: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2. félemelet 3. adatkezelési tájékoztatója. Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.
Az email-címe megadásával és a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Adatkezelési tájékoztató
Utolsó frissítés: 2018. május 10.

1. Adatkezelő megnevezése

Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (a továbbiakban: Keve Társaság)
Székhely: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2. félemelet 3.
Postacím: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2. félemelet 3.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (30) 345-0365
Honlap: www.keve.org

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály


A Keve Társaság által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabály vonatkozik: - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)


3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
3.1.1. A kezelt adatok köre


Hírlevélre való feliratkozás esetén:
- felhasználónév
- e-mail cím
Hírlevélre történő regisztráció esetén sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy valós személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Rendezvényre történő jelentkezés esetén:
- Név
- E-mail cím
- Telefonszám
- Számlázási cím

Felnőttképzési törvény hatálya alá eső képzésre történő jelentkezés esetén a törvényben előírt adatszolgáltatáshoz az alábbi adatok:

- Név és születési név- Születési hely és idő - Anyja születési neve  - Neme  - Állampolgársága  -  Lakcím  - E-mail cím - Telefonszám - társadalombiztosítási azonosítási jele - Adóazonosító jele  - Végzettség/szakképesítés   - Nyelvtudás  - Oktatási azonosító  - Számlázási cím 

Webáruházban történő vásárlás esetén:

-  Név
- E-mail cím
- Telefonszám
- Számlázási és szállítási cím, cég esetén adószám


3.1.2. Az adatkezelés célja:
Hírlevél feliratkozás esetén:
A felhasználónév a hírlevél adatbázisban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges.
Az e-mail cím a Társaság és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.


Rendezvényre történő jelentkezés esetén:
Rendezvényre történő jelentkezéshez az Ön nevének és számlázási címének megadása a regisztrációhoz, valamint a rendezvény részvételi díjáról szóló számla kiállításához, míg az e-mail cím és telefonszám a rendezvénnyel és a számlázással kapcsolatos kommunikációhoz elengedhetetlenül szükséges.

Felnőttképzési törvény hatálya alá eső képzésre történő jelentkezés esetén:

A Felnőttképzési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez a fent felsorolt személyes adatok, a számlázási név és cím (cég esetén adószám is) pedig a képzésről kiállítandó számla elkészítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

Webáruházban történő vásárlás esetén: 

A megrendelés teljesítéséhez, illetve számla kiállításához a név és cím, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikációhoz az e-mail cím és telefonszám elengedhetetlenül szükségesek.

3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett személyek tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez hírlevél kiküldése céljából.

3.3. Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a Keve Társaság az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, a hírlevelekről bármikor korlátozás és indoklás nélkül leiratkozhat.
Továbbá, ha Ön hírlevél üzentet kap tőlünk e-mailben, úgy az e-mailben minden esetben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül leiratkozni.

Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például Keve Társaság és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek – a Keve Társaság köteles a számviteli jogszabályok alapján 8 évig megőrizni, az Ön hozzájárulásától függetlenül. A Társaság ugyanúgy 8 évig köteles megőrizni a felnőttképzési törvénnyel kapcsolatos adatszolgáltatáshoz bekért személyes adatokat. Az adatokhoz a Keve Társaság illetékes munkatársai férhetnek hozzá.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak a Keve Társaság erre kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a Keve Társaság irodavezetője, és/vagy az egyes szolgálati ágak szolgálatvezetője, akik a hírlevél kiküldéseket végzik, illetve a Társaság számviteli feladatait ellátó személy a kiállított számlák adatai esetén.

A Keve Társaság soha, semmilyen esetben nem adja át a személyes adatait más szervezetek, vagy illetéktelen személyek számára. Természetesen ez alól kivételt képez a törvény által előírt kötelező adatszolgáltatás.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Keve Társaság az Ön által megadott személyes adatokat a Forpsi Szerverszolgáltató (BlazeArts Kft., székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u.36. 1/8) bérelt szerverén, valamint a Keve Társaság adatbázisaiban, a társaság székhelyén (1088 Budapest, Gutenberg tér 2.) tárolja. Ezen kívül a személyes adatai tárolásához a Keve Társaság más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
A Társaság székhelyén tárolt adatbázisok jelszóval védettek, így gondoskodva arról, hogy az ön személyes adataihoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kérelméhez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Keve Társaságtól, hogy a társaság tájékoztassa:
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli

A Társaság az Ön kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, stb.). A Keve Társaság a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság törölje valamely, vagy akár minden személyes adatát. (Például ha ön több e-mail címmel is regisztrált hírlevél szolgáltatásainkra, bármikor kérheti adott e-mail címének törlését).
Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, úgy az összes, Ön által megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.
A Keve Társaság a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.4. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha úgy véli, hogy a Keve Társaság bármilyen módon megsértette a jelen adatkezelési tájékoztatóban vállalt kötelezettségeit.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.


A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Keve Társaság a fent meghatározott célokkal kezelje az ön személyes adatait.  A társaság a hírlevélre feliratkozók és rendezvényre jelentkezők személyes adatát a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag ezen célokkal összefüggésben kezeli és harmadik félnek soha nem adja át.