Négy nagyon fontos alapelvre építjük szervezetünket és munkánkat:

- a Biblia tanításához való ragaszkodás
- a hitbeli meggyőződés és az életgyakorlat közti összhang
- nyitott, felekezetek közötti közösség
- szakmai igényesség és állandó tanulás. 

 
Ezeket az irányelveket nem csak a KEVE Társaság életében tartjuk fontosnak. Úgy gondoljuk, hogy ezek az elvek követendő minták lehetnek a vezetők szemléletében és mindennapi gyakorlatában is, akár üzleti, akár non-profit, vagy egyházi szervezetben töltik be küldetésüket.
 
 

Ragaszkodás a Biblia tanításához


Biblia és üzlet? Nem ellentmondás ez? Van a bibliában egyáltalán iránymutatás az üzleti életre és a vezetésre vonatkozóan?
Egyre több módszer, felfogás, irányzat, mozgalom kínálja receptjeit a boldogulásra az üzleti életben és a vezetőkre nehezedő nyomás csökkentésére. Különösen fontosnak tartjuk a különböző tanítások és javaslatok helytállóságának mérlegelését a Biblia alapján. Meggyőződésünk, hogy egyedül a teljes Szentírás nyújt biztos alapot a vélemények, módszerek és gyakorlatok sokféleségében való eligazodáshoz, így mi ehhez igyekszünk tartani magunkat minden döntésünkben. 
 

A hitbeli meggyőződés és az életvezetési gyakorlat közti összhang

Őszinteségre törekszünk, úgy, hogy amit mondunk, ne kerüljön ellentmondásba sem meggyőződésünkkel, sem cselekedeteinkkel. Jakab apostollal együtt valljuk, hogy „a hit cselekedetek nélkül halott."

 

Nyitott, felekezetek közötti közösség

 

Szívesen várunk mindenkit, aki szeretné velünk együtt keresni Isten iránymutatását a mindennapi életben való eligazodáshoz és a vezetéssel kapcsolatos kérdések megválaszolásához. Mindenkit szeretettel látunk vallási hovatartozástól, beosztástól, munkakörtől függetlenül. Társaságunk tagjai különböző felekezetekhez tartoznak, közös vonásuk azonban, hogy Jézus Krisztust személyes megváltójuknak vallják.

Szakmai igényesség és állandó tanulás

A KEVE alkalmak kivitelezéséhez rendezőként, hallgatóként, előadóként egyaránt célunk az, hogy alapos munkával, igényességgel készüljünk. Törekszünk arra, hogy meghívott előadóink területük elismert képviselői legyenek, és a kitűzött témakört szakszerűen dolgozzuk fel.

Fontos célkitűzésünk, hogy saját működésünket szintén az igényesség jellemezze. Valljuk, hogy tudásunkat és tapasztalatainkat állandóan bővíteni, ismereteinket frissíteni szükséges, hogy eligazodjunk és reagálni tudjunk a gyorsan változó környezetünk hatásaira.