Szolgáltatási feltételekKEVE Társaság
keve-logo[1]

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága/ Keve Társaság  (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatának feltételeit. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a Keve Társaság webáruházának böngészésével, használatával és megrendelése véglegesítésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen ÁSZF tartalmát, a Keve Társaság webáruházának használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága

A szolgáltató székhelye: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2., félemelet 3.
A szolgáltató levelezési címe: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2., félemelet 3.
A szolgáltató elektronikus elérhetősége: mail.keve@gmail.com

Nyilvántartási száma: 01-02-0005574

Adószáma: 18056886-1-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék
Telefonszáma: +36-30-345 -0365
A tárhely-szolgáltató adatai: forpsi.hu, BlazeArts Kft. (6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36.)

Az általános szerződési feltételek elfogadása


A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A regisztráció illetve vásárlás során a Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe Szolgáltató szolgáltatásait, nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

A rendelés menete
A rendeléshez előzetes regisztráció nem szükséges. A megrendelni kívánt termék a termék adatlapján található „kosárba tesz” ikonra kattintva választható ki. A Kosár megjelenítését követően a mennyiség módosításával vagy a termék törlésével a termék kivehető a rendelésből. Több, azonos termék megrendelésekor a Felhasználó a megrendelni kívánt darabszámot a termék neve és ára melletti „Mennyiség” rovatban tudja feltüntetni. Amennyiben az összes megrendelni kívánt termék kiválasztásra került, úgy a rendelés teljesítéséhez a személyes adatok megadása szükséges. A csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező. Ezek hiányában a megrendelést a Szolgáltatónak nem áll módjában teljesíteni. A szállítási név és cím adatok megadása csak abban az esetben szükséges, ha eltér a számlázási adatoktól. Szállítási adatok hiányában a rendelés minden esetben a számlázási adatok alapján kerül kiszállításra. A számla kiállítása után a számlát módosítani a Szolgáltatónak nem áll módjában. A hibásan vagy hiányosan megadott adatokért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. A „Megrendelés megerősítése” gombra kattintva a Felhasználó a megrendelését véglegesíti. A gomb kattintása után a megrendelés és a megadott adatok már nem módosíthatók. Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem
érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A visszaigazolás automatikusan történik, Szolgáltató harmadik fél által okozott, vagy a Felhasználó számítástechnikai eszközén bekövetkezett hibákért felelősséggel nem tartozik.

Az adásvételi szerződés létrejötte

Ha a Felhasználó megrendelést küld a Szolgáltató oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogszabályai irányadók. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató azt elektronikus formában, automatikusan tárolja.

Árak

Az árak forintban értendő bruttó árak, 0% ÁFA-t tartalmaznak. A közzétett árak nem tartalmazzák a házhozszállítás, illetve a csomagolás díját.

A termék lényeges tulajdonságai
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékek személyesen is megtekinthetők, és megvásárolhatók a Szolgáltató levelezési címén, előre egyeztetett időpontban.

Átvételi módok

Kiszállítás
A szállítási határidők az egyes termékek rendelkezésre állásától függően változhatnak. A termékek kiszállítását a Szolgáltató futárcég bevonásával, a vásárlóval egyeztetett időpontban, a megrendelés visszaigazolásától számított (a Szolgáltató nyitvatartási idejétől is függően) 4-5 munkanapon belül végzi. A Szolgáltató aktuális nyitvatartási idejét a weboldalon közzéteszi. A kiszállítási díjról a Szolgáltató a honlapján keresztül tájékoztatja a Felhasználót. A megrendelés leadásával a Felhasználó elismeri, hogy ezen díjakról tájékozódott és elfogadja azokat. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. A kiszállítást a Szolgáltató futárcég bevonásával végzi. A megrendelt termékek kiszállítása munkaidőben történik. A Felhasználó köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Személyes átvétel

A megrendelt termékek irodánkban is átvehetőek az iroda nyitvatartási idejében (előzetes telefonos egyeztetést követően). Kérjük, minden esetben egyeztessen időpontot munkatársunkkal a +36-30/345-0365 telefonszámon.

Cím: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2., félemelet 3.

Fizetési módok

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával a Barion elektronikus fizetési rendszeren keresztül

ELŐZETES BANKI ÁTUTALÁS

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: Cib Bank

Kedvezményezett neve: Keve Társaság

Kedvezményezett számlaszáma: 10700206-24320601-51100005

 Adószám: 18056886-1-42

KÉSZPÉNZES FIZETÉS

Készpénzes fizetésre a Szolgáltató telephelyén előzetesen egyeztetett időpontban történő személyes átvétel esetén van lehetőség.

Elállási jog
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a megrendelt terméket visszaküldheti. A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó a terméket átveszi. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi levelezési címre, illetve elektronikus címre: 1088 Bp., Gutenberg tér 2. félemelet 3.,mail.keve@gmail.com. A felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód alkalmazásával visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Felhasználó a terméket eredeti csomagolásban, felbontatlanul, sértetlen állapotban köteles visszaküldeni. A szállítás során bekövetkező károkért a fuvarozó céget terheli a felelősség. A termék visszaküldésének költségeit Felhasználó viseli.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
1. Személyes bejelentés
A Felhasználó bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Keve Társaság levelezési címén, nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban. A Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak átadja.

  1. Írásban történő bejelentés
    A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Keve Társaság levelezési címére küldött levélben, vagy elektronikus levélben.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Keve Társaság

(cím: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2. félemelet 3., e-mail: mail.keve@gmail.com)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Kelt

Budapest, 2019. február 15.


Kosár

 x 

A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk