Zsolt

Dr. Szalai Zsolt, elnök

Hazai és angliai tanulmányait követően az elmúlt három évtizedben felső vezetői feladatokat látott el hazai és külföldi bankszektorban, tőke befektető társaságokban, missziós szervezetekben és gyülekezetekben.

Jelenleg saját tulajdonú cégében üzletviteli tanácsadó. Karrierje során rendkívül kiterjedt tapasztalatot szerzett vállalatfinanszírozási, tőkepiaci, projektfinanszírozási, innováció menedzsment és missziós területeken.

Vendég oktató a Pünkösdi Teológiai Főiskolán, a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Bakke Graduate University-n. 2016 óta a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának elnöke, a Compass, Isteni pénzügyek szolgálat társvezetője.

2018 óta a Szentendrei Református Gyülekezet főgondnoka.

Nős, két felnőtt gyermeke van, Szentendrén él.

Reka 

 Ferenczi Réka, alelnök

Történelem- és vallástanári tanulmányokat követően informatikai területén helyezkedett el, jelenleg a szektor egyik piacvezető cégénél csoportvezető-helyettes. Tanári ambícióit a gyülekezeti szolgálat terén kamatoztatta, részt vett gyermek-istentiszteletek tartásában, konfirmációs felkészítő és ifjúsági csoportok vezetésében.

2012 és 2018 között presbiter a Budai Református Gyülekezetben, ahol napjainkban az egyik fiatal felnőtt csoportban szolgál.

 

A KEVE Társaságnak 2016 óta aktív tagja, a Monday Manna szolgálat vezetője. Emellett évek óta tagja a GLS Nemzetközi Vezetői Konferencia szervezőcsapatának.

 

Vezetőségi tagok:

Aniko 001

Tomka Anikó, vezetőségi tag

Építészmérnök, az AT-RIUM Kft. tulajdonos ügyvezetője. Lakások, családi házak tervezésével, kivitelezésével, belsőépítészettel, projektmenedzsmenttel és tanácsadással foglalkozik.

Harminchat éve él házasságban, három felnőtt gyermeke és két unokája van.

Egyetemista kora óta fontos számára, hogy egyensúlyt találjon a család, a munka, a közösség és a személyes kapcsolatok sokszor egymásnak ellentmondó kihívásai között.

Két évtizede a KEVE Társaság tagja, ezalatt 10 éven át támogató hátteret adott férjének a KEVE elnöki feladatainak ellátásához.

Szabó Iván, vezetőségi tag

Lelkipásztor, ifjúsági munkás, egy nevelési és oktatási alapítvány vezetője. Elkötelezett a valódi értékek mellett.

Fontosnak tartja, hogy a vezetők követhető példát mutassanak a fiatal generációknak, mert meggyőződése, hogy a ma vezetője formálja a holnap társadalmát. Ebben a folyamatban aktívan részt kíván venni, és ott ahol lehet, hatással lenni.

Endre 

Jóföldi Endre, vezetőségi tag

 A szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég, a Precognox társalapítója és ügyvezetője, mint mérnök informatikus.
16 éves kora óta elkötelezett keresztény, a kaposvári Békevár Baptista gyülekezet vezető presbitere.

Teológiát a BTA Misszió szakán és a TCMI Teológián tanult. Nős, 4 gyermek édesapja.


A vezetés kérdése egyre inkább foglalkoztatja, saját bevallása szerint még mindig tanulóvezető.

Anna Békefi sm

Békefi Anna, vezetőségi tag

 

Békefi Anna az ELTE-n szerzett bölcsész diplomákat Germanisztika, tanárképzés, kulturális antropológia szakokon, valamint művészettörténet tanulmányokat folytatott. Középiskolás korában fordult az idegenvezetés és kulturális turizmus felé, csapatával évekig, szívügyeként iskolás csoportoknak szervezett interaktív, honismereti kirándulásokat. Saját utazásszervező irodája Anima Travel néven kínál művelődésre, szemléletformálásra inspiráló hozó tematikus utakat. Kiemelt terület az életében az önkénteskedés, fejlődő országokban való szolgálat. Szakmai életútjának kiemelkedő pontja az Óbudai Esernyős Turisztikai és Kulturális Pont kiépítése és vezetése, valamint a kerület turisztikai fejlesztése Óbudai Turisztikai Egyesület elnökeként. Jelenlegi feladata a Magyar Kongresszusi Iroda ügyvezetőjeként hazánk konferencia és üzleti rendezvény ágazatának sikeressé és fenntartható megoldásokkal működővé tétele. Hitvallása, hogy mindannyiunk élete üzenet, egyéni talentumainkkal a helyünket megtalálva örömteli, a közjót, embereket, világot szolgáló életet élhetünk Isten dicsőségére.

Pusztai Gábor

 

 

 

 

 

 

Pusztai Gábor, vezetőségi tag

Hívő, keresztény, családapa, építőmérnök, presbiter.

A főváros térinformatikai nyilvántartás rendszerének kiépítésével és fejlesztésével igyekszik segíteni a hatékonyabb, átláthatóbb, és jobb minőségű városüzemeltetést, városfejlesztést.

A Budapest-Külső-Kelenföldi Református Gyülekezetben először az ifjúságikör vezetésében kapott szolgálatot, majd az egyetemista kör vezetését vállalta a második gyermeke születéséig. Jelenleg házicsoportot vezet. Presbiterként, műszaki gondnokként igyekszik ez egész gyülekezetet szolgálni, a napi karbantartási, és a komolyabb felújítási feladatok szervezésével.

 

 

 

Korábbi elnökök 

Barátossy Jenő

Műegyetemi tanulmányai befejezése után a vegyigyárak tervező intézetében a korszerű tervezési módszerek kidolgozását, a CAD rendszer bevezetését irányította.

A világon több tízezer vegyipari készülék működik az általa kidolgozott tervezési módszerrel. Több felsőoktatási Intézmény indításában, szervezésében vett részt. Egyik alapítója a Károli Gáspár Református Egyetemnek.

A KEVE alapításakor első elnökként vállalt feladatot.

Négy gyermeke, kilenc unokája és 15 dédunokája van.

Tomka János

A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnök és mérnöktanár diplomát, majd 2005-ben PhD fokozatot, tudásmenedzsment témában.

Közel hat évig Németországban dolgozott projektvezetőként és tanácsadóként. 1993-2014 között a KPMG-nél dolgozott, legkésőbb a KPMG Akadémia ügyvezető igazgatójaként.

Főiskolai tanár, a Károli Gáspár Református Egyetemen tanszékvezető.

A KEVE Társaság tagja, 1994-2004 között elnöke. A The Trinity Forum magyarországi vezetője.


Illéssy János

Hazai mérnöki (MSc) és amerikai pénzügyi (MBA, PhD) tanulmányai után az elmúlt közel két évtizedben pénzügyi felsővezetői, CFO feladatokat látott el.

2008 óta saját tanácsadó cégének keretein belül folytat vállalati pénzügyi tanácsadást és MBA szintű oktatást magyar és külföldi egyetemeken.

A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának 3 terminuson keresztül volt elnöke, és ma is aktív tagja. Társvezetője a Compass és a Gerlóczy reggeli szolgálatoknak.

h kovaacs judit foto

H. Kovács Judit

Szakmai pályafutása alatt 5 évig volt marketingigazgató egy országos hálózatú kereskedelmi cégnél. Az EU források bevonásával megvalósított terület- és vidékfejlesztési programok projektmenedzsereként, majd az EU támogatáskezelői intézmény élén főigazgatóként dolgozott.

10 évig volt önkormányzati képviselő.

KEVE Társaság vezetőségének 15 éve tagja. Magánélete és munkája során egyaránt megéli elhívását, hogy a gyorsan változó világunkban a vezetők elérésével is képviselje a társadalom megújítását úgy, hogy az Evangélium, a Biblia tanítása ma is megélhető.