A KEVE Társaság társadalmi szervezetként működik, és missziós társaságként jellemzi magát.


Mi az, hogy „missziós társaság”?


Hisszük, hogy mindannyinknak van személyes küldetése, feladata, céllal születtünk erre a Földre.
A KEVE Társaság missziója, küldetése, hogy megszólítsa, – elsősorban a vezetők által – elérje a társadalmat. A megszólításon túl a feladatunk, hogy a Biblia üzenetével, az örömüzenet - az evangélium - Jézus megváltó szeretetének átadásával bátorítsuk a vezetőket, a kortársainkat. Bátorítsuk, támogassuk környezetünkben élőket, hogy a Biblia üzenete, Jézus tanítása ma is élő, gyakorlatként megélhető, életvezetési útmutatóként, sőt „menedzserkönyvként”, vezetési tanácsadásként használható.

Korunkban, amikor a keresztény/keresztyén tanítások a világ szemében devalválódtak, amikor már hivatalosan nem beszélhetünk arról, hogy Európa meghatározó közös értékrendjét a keresztény/keresztyén alap jelenti, amikor minden szempontból egy értékválságban szenvedő társadalomban élünk, a KEVE Társaság missziójának tekinti, hogy közreműködjön a felelősséget vállaló vezetők, az elhívottak, vezetőségek, közösségek - helyreállításában.

Missziónk, hogy megszólítsuk, elérjük azokat a kortársainkat, akik képesek és akarnak is felelősséget vállalni a körülöttük élőkért, a családjukért, lakó – vagy munkaközösségük tagjaiért, céljaikért, és azok megvalósításáért is! Legyen az a közösség akár egyházi, önkormányzati, civil /nonprofit szervezet, vagy versenyszférában működő vállalkozás.


„Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!” (Jeremiás könyve 39,7)


Ez volt a hite a társaság alapítóinak 25 évvel ezelőtt, és ez a hitünk ma is, hogy Isten Igéje ma is élő, értelmezhető, a gyakorlatban is megélhető, a XXI. század életkörülményei között is működő, s mert habár a technika vívmányai fejlődtek ugyan, de a teremtett ember természete, jelleme ennek ellenére sem! Az üzenet készen van, elérhető, csak a mai életkörülményeinkben is érthető módon kell „dekódolnunk”.
Mélyen hiszünk abban is, hogy a társaságot alapító elődeink helyesen fogalmazták meg a működésünk négy alapelvét (lsd. Működési alapelveink). Szilárd elveink megtartása mellett hangsúlyozzuk az életgyakorlat, a szakmai igényesség és az állandó tanulás fontosságát. Nyitottságunk szintén társaságunk lényegéhez tartozik, mivel valljuk: az üzenet mindenkié.


S hogy ilyen körülmények között – a társadalmi – gazdasági élet viharai, olykor reménytelennek, kiábrándítónak tűnő helyzetei között - is miért hiszünk abban, hogy a munkánk nem hiábavaló? Mert mélyen hiszünk Jézus Krisztusban és tanításában:
„Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Máté evangéliuma 2,28)


Nagy szeretettel várjuk mindazokat a KEVE Társaság rendezvényeire, akik keresik a választ, az utat saját elhívásuk megtalálása és betöltése érdekében, és akiket érdekel a Biblia üzenete.