ifi611

Áttekintő a Compass, Isteni pénzügyek Magvető Sorozathoz

A Sorozat alkalmaihoz forgatókönyeket készítettünk. Célja a Sorozat tartalmi bemutatása és segédlet biztosítása az alkalmak megtartásához. Nem tartalmaz általános elvet és gyakorlatot a kiscsoportok vezetése/moderálása kapcsán, de ilyen útmutató is elérhető a Compass szolgálatban. Emellett rendszeresen szervezünk Compass koordinátori online képzést, melyen ilyen ismeretek is elsajátíthatóak.

A Forgatókönyv a Sorozat törzsanyagát tartalmazza, a Segédletek és videók link segítségével érhetőek el és tölthetőek le. Minden alkalomhoz kapcsolódik egy prezentáció (ppt), melyben minden diához a jegyzet oldalon fűztünk háttérinformációkat a dia tartalmával kapcsolatban. Az adott alkalom után ennek megosztása hasznos lehet az ifi résztvevők számára is önálló feldolgozás céljából. Minden alkalomhoz tartozik egy rövid videó, mely feldolgozásához kérdéseket is javasolunk.

A Forgatókönyv tartalmaz linkeket olyan online tartalmakhoz is, melyek az adott téma feldolgozását segítő háttérinformációk. A csoportvezetők számára ajánlott ezek megtekintése is, az adott alkalmon való használatuk opcionális. Az egyes alkalmak javasolt időtartama 90 perc, a Forgatókönyvben szereplő időintervallumok saját tapasztalatunkon alapuló ajánlásunk, a csoportvezető szabadsága a hangsúlyok meghatározása.

Nagyon fontosnak tartjuk az alkalmakon a kezdő és záró imádságot, valamint kezdéskor a dicsőítést. Ugyanakkor külön erre nem térünk ki az Útmutatóban, mert úgy gondoljuk, hogy az ifjúsági alkalmaknak ez természetes része. A 90 perces időtartam ezek nélkül került kialakításra. 

A Compass, Isteni pénzügyek Magvető Sorozata hét témaköre és az alkalmak általános felépítése:

Témakörök: 

 • Sáfárság – Ki a tulajdonos?
 • Munka – Hivatás
 • Becsületesség – Tanácskérés
 • Családi költségvetés – Költekezés
 • Hitel – Adósság
 • Megtakarítás – Befektetés
 • Nagylelkűség – Adakozás

Az egyes alkalmak általános felépítése:

 • Játék – bemelegítés, ráhangolódás egymásra és a témára
 • Visszatekintés – az előző alkalom lényegi összefoglalása (első alkalommal a teljes sorozat felvezetése)
 • Videó – beszélgetés a videóról kérdések mentén
 • Biblia és pénz – kiscsoportos beszélgetés gyakorlati kérdésekről igeszakaszok mentén
 • Reflexió – kiscsoportos beszélgetés plenáris megosztása
 • Pénzügyi ismeretek – az adott témához kapcsolódó alapvető ismeretek megosztása (nem minden témánál van ilyen pont)
 • Kérdések – az alkalom végén lehetőség a fennmaradt kérdések megbeszélésére

FONTOS!

Az alkalmaknak sem időtartamuk, sem tartalmuk miatt nem arra szolgálnak, hogy az adott témát teljes részleteiben érintsék. A cél a magvetés, melyet akkor lehet jól elérni, ha az alkalom minden része érintésre kerül. Emiatt viszont szükséges az időintervallumok akár általunk ajánlott, akár az ifivezető által átgondolt menetrendjének megfelelő mederben tartása.

A Forgatókönyv minden alkalomhoz tartalmaz egy Alapvető üzenetet. Az alkalom egésze úgy került felépítésre, hogy akár közvetlenül, akár közvetve ennek az üzenetnek az átadását segítse. Emiatt is fontos, hogy minden szekcióra sort kerítsünk.

Az ifivezetők részére javasoljuk Howard Dayton Számít a pénzed című könyvének elolvasását, mely mely részletesen beszél mind a biblikus pénzügyek igei megalapozásáról, mind a pénzügyek gyakorlati ismereteiről és társaságunk webáruházában (könyv vagy webkönyv formában) megvásárolható. Az egyes alkalmakhoz tartozó forgatókönyv részben jelöljük, hogy a könyv melyik fejezete kapcsolódik közvetlenül az alkalom témájához.