AMIKOR A JÓ A LEGJOBB ÚTJÁBAN ÁLL
Írta: Ken Korkow - 2021. szeptember 27.

Belegondoltál már abba, hogy néha jó dolgokat tenni rossz lehet? Amikor a Titanic nekiütközött a jéghegynek, a hajósinasok talán a padló felmosására készültek. Azonban ez a jó dolog határozottan nem az volt, amire akkor szükség volt.

Az élet sok „jó dologgal” ajándékoz meg bennünket, amivel az időnket, energiánkat és a tálentumainkat elfecsérelhetjük. Azt mondhatjuk, hogy nincs semmi baj azzal, ha jó dolgokat teszünk - hacsak nem akadályoznak meg bennünket abban, hogy jobb dolgokat tegyünk. Oswald Chambers Krisztus mindenek felett című áhítatos könyvében több elmélkedésében megjegyzi, hogy „a jó a legjobb ellensége.” Az idő és a tapasztalat arra tanított, hogy igaza volt.

Az üzleti és szakmai életben folyamatosan olyan tennivalókkal kerülünk szembe, amik jók. Azonban, ha azt akarjuk, hogy az életünk - és a munkánk - valóban számítson, hogy megváltoztassuk azoknak az embereknek az életét, akikkel naponta érintkezünk, bölcs dolog lenne megtanulni, hogyan lehet megkülönböztetni a csupán „jó” dolgokat a „legjobbaktól”. Ez különösen igaz ránk, akik szeretnénk követni és szolgálni Jézus Krisztust a hivatásunk gyakorlása során.

Ray Comfort író egy idős férfiról beszél, aki reszketett, miközben egy istentiszteleten ezt mondta: „Amikor fiatalember voltam, a sportnak éltem!”

Utólag rájött arra, hogy a sportban való elmélyedése – sok fontos dolog rovására – időpocsékolás volt. A férfi igyekezett rávenni azokat, akik hallgatták, különösen azokat, akik fiatalok voltak, hogy az életüket a legjobb dologra szánják oda: szolgálják Istent az életük minden területén.

A Szentírásban ezt a tanácsot találjuk: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsoltárok könyve 90,12). És az Efézusiakhoz írt levél 5,16 kihívást intéz felénk, hogy „használjuk ki az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.” Ez nem jelenti azt, hogy az idő maga gonosz, de nem tudunk időt eltenni a további napokra. Elhalad, akár akarjuk, akár nem, ezért a lehető legjobb módon kell használnunk.

Valaki ezt mondta: „Ha a Sátán nem tud rávenni arra, hogy ’rosszat’ tegyél – tökéletesen boldog, ha az életedet egyszerűen csak arra adod, hogy ’jó’ dolgokat tegyél.” Más szavakkal, nem ismered fel és nem törekszel arra, hogy a „legjobb” dolgokat tedd, amelyeket tehetnél.

Paul Tripp, egy másik neves szerző és előadó, azt ismerteti, hogy ne keverjük össze a jó dolgokat a legjobb dolgokkal: „A fizikai, teremtett világ minden dicsősége ezt az egy célt szolgálja - hogy emlékeztessen minket és rámutasson Isten dicsőségére…A fizikai világ csodálatosan dicsőséges, de soha nem az volt a cél, hogy megállítson minket, nem több, mint egy jel, amely valami felé mutat, ami az út végét jelenti…A jel nem a dolog, a jel a dologra mutat.”

„Ugyanez mondható el a fizikai teremtésről. Nem azért vagy a világon, hogy ezért élj. Azért vagy, hogy rámutasson neked arra a dologra, amiért teremtve lettél, hogy azért élj, és ez a dolog Isten és egyedül Isten. Milyen szomorú, amikor az emberek azt keresik, ami nem található meg olyasmiben, ami nem képes megszabadítani. Márpedig sok - sok ember ezt teszi minden nap. A teremtés csodáira tekintenek, hogy megtalálják azt, ami ott nem található.”

Tehát melyek azok a „legjobb dolgok”, amelyekre összpontosítanunk kellene? Növekedjünk abban, hogy bensőséges kapcsolatban legyünk Istennel és engedelmeskedjünk Neki, azért, hogy az Ő karaktere túlcsorduljon mások életébe. Ahogyan Pál korintusiakhoz írt második levele 5,20-ban kifejti: „Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” Mi lehet jobb, mint szolgálni és képviselni az Urat szakmai és személyes életünkön keresztül, és segíteni másoknak, hogy ők is megismerjék Őt?

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák