Társaságunk együttműködő partnere a Christian Business Men's Committee International-nek (CBMC International) és a Europartners-nek, mely szövetség a CBMC európai társszervezeteit fogja össze.

 


Ezek az együttműködések informális szövetséget jelentenek, a társszervezetek alá- és fölérendeltségi viszonyban nincsenek sem egymással, sem a szövetségek vezetőségeivel. E két szövetség igen sokrétűen (szakmai segédanyagokkal és professzionális előadókkal) támogatja a különböző országokban működő társszervezeteket - köztük a KEVE Társaságot is. Vezetőségünk, tagjaink gyakran vesznek részt nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon, csendes hétvégéken.

A „Compass-finances God’s wayTM” egy nemzetközi, felekezetek közötti szolgálat, amely legfőbb céljának tartja, hogy az embereket a Biblia elveivel összhangban a pénz kezelésére, a pénzügyeik koordinálására tanítsa. Magyarországon a KEVE Társaság vállalta fel és működteti ezt a szolgálatot „Compass-Isteni pénzügyekTM” néven. Bővebb információ a „Compass-Isteni pénzügyekTM” szolgálatról

Társaságunk kapcsolatban áll továbbá a The Trinity Forum (TTF) európai központjával. A TTF rendezvények magyarországi moderátorait a TTF európai szervezetének munkatársai képezték, illetve adtak iránymutatást társaságunknak az alkalmak elindításában és a programok kialakításában. Rendezvényeink olvasmánygyűjteményeit, az úgynevezett curriculumokat is európai szövetségünk biztosítja, melyet a KEVE Társaság fordít magyar nyelvre. Bővebb információ a The Trinity Fórumról.