A KEVE Akadémia kimondott célja a résztvevők segítése Istentől kapott ajándékaik felismerésében és elhívásuk életükben való beteljesítésében. Ezzel összhangban a KEVE Akadémia működésének gyümölcse, ha a végzett hallgatók életében előrehaladás tapasztalható az alábbi területeken:


Hűséges sáfárság: A hallgató ismeri a Bibliának a sáfárságra vonatkozó előírásait, és kész azokat élete minden területén tudatosan alkalmazni.

Taníthatóság: Ismeri és elismeri saját tudásának és lelki érettségének szintjét, korlátait, hiányosságait, és nyitott arra, hogy tapasztalat-, illetve ismeretszerzése, valamint a másokkal való őszinte beszélgetések során ezt fejlessze.

Szolgálatkészség: Fontosabbnak tartja mások érdekeit saját érdekeinél, és kész áldozatot hozni Isten országának építésében való közreműködésben a közösség hasznára.

Imaélet: Fontosnak tartja az egyedi és közösségi rendszeres imaéletet, Isten iránymutatásának és Szentlelke vezetésének elkérését.

Só és világosság: Élete hitelességet tükröz, szavai és tettei összhangban vannak; hitét kész nyíltan megélni élete minden területén.

 

A KEVE Akadémia a KEVE Y szolgálatunk természetes folytatása, felismerve azt a tényt és igényt, hogy a fiatal keresztény vezetők képzése alapvetően fontos szolgálata a KEVE Társaságnak.