A képzésről - a tematikát is tartalmazó - részletes ismertető pdf formátumban ITT letölthető

1. A jellem fontossága és kulturális eróziói
Időpont: 2024. szeptember 25.  18h

Előadók: H. Kovács Judit
Témája:
Bevezetés
Niccolo Machiavelli: A fejedelem
Henry Fairlie: A hét főbűn ma
Richard Sennett: Korunk átlagembere
Házi feladat: A jellem tűzpróbája - Jób könyve

2. Az erős jellem szellemi alapjai
Időpont: 2024. október 16. 18h

Előadók: H. Kovács Judit
Témája:
A jellemművelés 6 lényegi eleme
P. T. Forsyth: A szent Isten
C. S. Lewis: A nagy válás
Abraham Lincoln második beiktatási beszéde
Házi feladat: Philip Hallie: Hogy ne ontsanak ártatlan vért

3. A jellem hősei
Időpont: 2024. november 13. 18h

Előadók: H. Kovács Judit
Témája:
Robert Bolt: Kinek se nap, se szél (Sir Thomas More)
Roland H. Bainton: Luther a birodalmi ülés előtt
Dietrich Bonhoeffer kivégzése Flossenbürgben (Erről a témáról szóló podcast ITT meghallgatható)

4. A konfliktus kialakulása és kezelésük módjai
Időpont: 2024. december 11. 18h

Előadó: Dr. Szalai Zsolt
Témája:
Konfliktusok és a szervezeti teljesítmény
Tipikus szervezeti konfliktusforrások
A konfliktuskezelés magatartásformái és különböző módszerei

5. A konflktuskezelés bibliai megközelítése 

(Erről a témáról szóló podcast ITT meghallgatható)
Időpont: 2025. január 15. 18h

Előadó: Dr. Szalai Zsolt
Témája:
A béketeremtés lényege és vezérfonala
1. alapelv: Dicsőítsd Istent!
2. alapelv: Távolítsd el a gerendát a saját szemedből!

6. A konfliktuskezelés bibliai megközelítése (folytatás)

Időpont: 2025. február 12. 18h

Előadó: Dr. Szalai Zsolt
Témája:
3. alapelv: Szelíden igazítsd helyre a másikat!
4. alapelv: Menj és békülj ki!
 A béke kultúrája

7. Az etikátlan viselkedés penetrációja
Időpont: 2025. március 12. 18h

Előadó: Dr. Tomka János
Témája:
Témafelvetés
Hogyan csalnak a becsületesek
Egy elfelejtett tudomány
Etikai üzemzavar a vezetésben
Bibliai esettanulmány: Éli, Hofni és Fineás
Házi feladat: O’Toole és Bennis Amire szükségünk lesz: az őszinteség kultúrája című cikke

8. Etikai rendszerek
Időpont: 2025. április 9. 18h

Előadó: Dr. Tomka János
Témája:
Erkölcsös egyének – etikátlan szervezetek?
Esettanulmány: Orvosasszisztált öngyilkossággal kapcsolatos különböző erkölcsi érvelések
A legelterjedtebb erkölcsi érvelési módok
etikai egoizmus
utilitarizmus
Kant-féle deontológia
emotivizmus
relativizmus
erényelmélet
Házi feladat: A Hegyi beszéd (Máté 5-7. fejezet)

9. Erkölcsi döntéshozatal
Időpont: 2025. május 7. 18h

Előadó: Dr. Tomka János
Témája:
Esettanulmány: A szabadalomsértés megállítása
Az erkölcsi döntéshozatal lépései
Az Aranyszabály
Milyen bánásmódot kívánunk magunknak?
Mi akadályoz meg abban, hogy úgy cselekedjünk másokkal, ahogyan mi elvárjuk másoktól?
Erőforrások az Aranyszabály szerinti élethez

10. Hiteles keresztény vezető a 21. században
Időpont: 2025. június 11. 18h

Előadó: Dr. Szalai Zsolt
Témája:
A keresztény vezető kihívásai a 21. században
A keresztény vezető jellemzői
Csapdák, amiket érdemes elkerülni
Hogyan viszonyoljunk a körülöttünk lévő kultúrához
Személyes növekedés keresztény vezetőként és emberként

Csoport coaching

A KEVE Akadémia tematikájához kapcsolódva opcionális plusz modulként jelenik meg a csoport coaching folyamat. A KEVE Akadémia jellem – konfliktuskezelés – vezetői etika fő tematikájához kapcsolóan a csoport coaching alkalmak arra hivatottak, hogy

• az oktatók által átadott ismeretek, az abból tanultak mit jelentenek és hogyan alkalmazhatók a hallgatók személyes életében és saját vezetői gyakorlatukban?
• a képzés során nyert inspirációk hogyan válhatnak valódi készséggé és hogyan válhatnak eredményessé a hallgatók vezetői munkájában?
• mit jelent a coaching szemléletű vezetés, hogyan alkalmazható ez saját munkájukban?
• A coaching alapfogalmainak megismerése.

Az Akadémia időtartama alatt, a tíz képzési alkalom közötti időszakokban, három előre meghirdetett időpontban, minden hallgató számára lesz lehetőség csoport coaching ülésre az alábbiak szerint:

A) Személyenként egy – egy csoport coaching ülésen történő részvétel szívből ajánlott. Igény esetén lehetősége van a hallgatóknak több csoport coaching ülésen is részt venni. A bejelentkezések alapján derül ki, hogy melyik időpontban hány fős lesz a csoport.
B) A coaching ülések időtartama min. 90 perc – max. 120 perc. (az időtartam 90 perc fölött a résztvevők számától függ, annak érdekében, hogy mindenki kapjon elég időt az egyéni reagálásokra is.) A csoportok létszáma min. 5 – max. 8 fős.
C) A részvétel online vagy jelenléti formában történik. Az időpontokat és a csoportbeosztásokat az Akadémia elindulását követően fogjuk egyeztetni, naptárbejegyzésként rögzíteni.

A modul teljesítésének feltétele: A coaching üléseken történő részvételről egy-egy online visszajelző kérdőív kitöltésére lesz szükség