KEZÜNK MUNKÁJÁNAK MEGERŐSÍTÉSE
Írta: Robert J. Tamasy  -  2024. január 29.

Hogyan értékelné jelenlegi munkakörülményeit? Ez a legjobb munka, amit valaha is végzett? Vagy megfelelő pillanatnyilag, de csak egy ugródeszka ahhoz, hogy a jövőben előre jusson a karrierjében? Aktívan keresi a jobb lehetőséget? Vagy olyan helyzetben van, ahol úgy érzi, megrekedt, és mindennapos kihívást jelent, hogy felkeljen az ágyból és megjelenjen a munkahelyén?

Valószínűleg a legtöbben közülünk már voltunk a felsorolt helyzetek legalább egyikében. Be kell ismernünk, hogy még a legjobb munka sem tökéletes. Az „ideális munkának” is lesznek olyan elemei, amelyeken szeretnénk változtatni; minden olyan esetben, amikor emberekről van szó, problémák merülnek fel.

A kérdés az, hogy hogyan teljesítünk a jelenlegi munkánkban, akár örömmel megyünk be minden nap dolgozni, akár nem. Ez különösen fontos azok számára, akik Jézus követői, felismerve, hogy arra vagyunk hivatottak, hogy „Krisztus követei” legyünk (Pál levele a korinthusiakhoz 5, 20). Vajon, látszik rajtunk a különbség? Krisztus világosságát tükrözzük-e a munkaadóink, kollégáink, ügyfeleink és mások felé, akikkel nap mint nap találkozunk, vagy olyanok vagyunk, mint azok a munkatársak, akik egész nap morgolódnak és panaszkodnak?

„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” (Zsoltárok könyve 90, 17) Lehetnek olyan időszakok, amikor vágyakozva tekintünk más munkalehetőségek felé, de ahogy valaki megjegyezte, Isten elvárja tőlünk, hogy ott szolgáljuk és képviseljük Őt, ahol vagyunk - ahol nem vagyunk, ott biztosan nem tudjuk szolgálni és képviselni Őt.

Hogyan tudjuk összeegyeztetni jelenlegi munkahelyi helyzetünket - legyen az jó vagy rossz - azzal a hivatásunkkal, hogy Jézus Krisztus tanítványai legyünk, bárhol is járunk? Íme néhány alapelv a Szentírásból, amelyek segíthetnek:

Békességgel és hálával közelítsünk a munkánkhoz. Ha a nehéz helyzeteket kegyelemmel és örömmel kezeljük, azt mások is észreveszik. „És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. ... Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” (Pál levele a kolosséiakhoz 3, 15 és 17)

Krisztus világosságát kell megmutatnunk munkánkkal és szavainkkal egyaránt. Egy olyan világban, amelyet a sötétség és a gonoszság ural, az Úrba vetett hitünk egyre fényesebben fog ragyogni. „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté evangéliuma 5, 14-16)

A kiválóságra való törekvésünkkel Krisztus jelenlétét kell tükröznünk. Isten mindent jól csinál. Az Ő gyermekeiként nekünk is erre kell törekednünk. „Akiről azt látják, hogy ügyesen dolgozik, az biztosan a királyok szolgálatába fog állni, nem marad az alacsony rangúak szolgája.” (A példabeszédek könyve 22, 29)

Becsületességünkről és feddhetetlenségünkről kell ismertté válnunk. Az olyan munkakörnyezetben, ahol könnyű kompromittálódni, kitűnhetünk azzal, hogy minden kapcsolatunkban becsületesek vagyunk és fenntartjuk a tisztességességet. „Az Úré az igaz mérleg és mérőserpenyő, az ő művei a zacskóban tartott súlyok.” (A példabeszédek könyve 16, 11) „A becsületeseket feddhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk.” (A példabeszédek könyve 11, 3)

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák