SZERETŐ VEZETÉS
Írta: Ferenczi Réka  -  2024. május 27.

„Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.” (János első levele , 20-21)

A szolgáló vezetésről rendszeresen beszélünk és Monday Manna formájában is többször olvashattunk, bár Patrick Lencioni vezetési tanácsadótól tudjuk, hogy ez rossz kifejezés, hiszen nem kellene erre külön elnevezés, hanem alapból minden vezetésnek szolgáló vezetésnek kellene lennie.

Ugyanakkor néhány napja, egy vezetési tréning alkalmával az ott hallottakon tovább gondolkodva eljutottam oda, hogy a szolgáló vezetésen túlhaladva a szerető vezetést is el kell sajátítsuk. Korábban ezt a kifejezést nem is hallottam, és nem is gondoltam tudatosan bele, hogy létezhet ilyen, így izgalmas feladatnak találtam, hogy utánanézzek.

Az internetes keresőbe beírtam a szerető vezetés és szeretetteljes vezetés kifejezéseket, de kizárólag ezekre nem jött találat, viszont több keresztyén vonatkozású vezetői oldal és tréninganyag felbukkant. Értelmezésem szerint akkor a szeretetnek a vezetésben csak a keresztyének körében van helye? Nem hinném! Nem hiszem, hogy a szerető vezetés csakis a hívő emberek privilégiuma, hanem úgy, ahogy szolgáló vezetésről nem kéne beszélni, úgy a szerető vezetésről sem, hanem alapnak kéne lennie minden vezető számára, hogy szereti a hozzá rendelt munkatársait.

Mit jelent ez a szeretet? Nem ölelkezésről vagy puszilkodásról, nem is szerető vallomásokról van itt szó, hanem az őszinte szeretetnek egyéb kifejezési formáiról: a szerető vezető ellát, lehetővé tesz, helyreállít, táplál, előteremt, megvéd, kiáll az alá rendeltekért, de helyreállít és fegyelmez is, azaz botjával terelget. A Bibliában számos helyen a jó vezető a jó pásztor képében mutatkozik.

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” (Zsoltárok könyve 23)

Mondhatjuk azt, hogy nem kell mindenkit szeressek, és nem kell az sem, hogy engem mindenki szeressen. De akkor hogy töltsük be az Úr parancsát, amiben még azt is kiemeli, hogy ellenségeinket is szeretni kell? (Lásd Mt 5, 44)

Egy történet szerint egy asszony annyira nem kedvelte anyósát, hogy elment a falu boszorkájához, hogy kérjen tőle mérget, amivel lassan megölheti. A javas asszony adott is neki egy olajat, s azt a tanácsot mellé, hogy ezzel az olajjal masszírozza minden este az anyósát, ez lesz majd a lassan ható méreg. Néhány hét múlva visszament ez a nő a boszorkához és kérte, hogy fordítsák vissza a mérgezést, mert közben megszerette az anyósát. A javas asszony megnyugtatta, hogy nem is volt méreg az olajban.

Mi történt itt? Az asszony az együtt töltött idő alatt jobban megismerte és megértette anyósát, ezáltal megszerette őt. Nem kell nekünk is munkatársainkat vagy a ránkbízottakat esténként masszírozni, de találhatunk egyéb módokat arra, hogy megismerjük, megértsük és így megszeressük őket. Ebben hasznos tanácsokat ad Gary Chapman is, aki az 5 szeretetnyelvről ír munkahelyi környezetben is. (Gary Chapman és Paul White: A munkahelyi elismerés 5 nyelve)

Mindezek a gondolatok és módszerek segítenek abban, hogy ne csak jobb vezetővé, hanem jobb emberré is válhassak, hiszen mindehhez nemcsak vezetőként, hanem emberként is meg kell változtassam a szemléletemet.