BEVINNI A TEREMTÉS CSODÁLATÁT A MUNKAHELYRE
Írta: Erenia Mendoza  -  2024. június 24.

A mentális és érzelmi egészség egyre inkább az élet minden területén nagy aggodalomra ad okot világszerte. Különösen az igénybevevő, nagy nyomást jelentő, gyors tempójú nemzetközi piacon. Az okok összetettek. Néha azonban a megoldások meglepően egyszerűek lehetnek.

Dr. Dacher Keltner, a Kalifornia-Berkeley Egyetem pszichológiaprofesszora az érzelmekről és a társas interakciókról szóló tanulmányaiban rávilágít egy olyan stresszoldó eszköz használatának értékére, amelyre sokan közülünk nem is gondolnánk: ez a természet. Keltner kutatásaiból kiderül, hogy a természetben való elmerülés közvetlen hatással van az emberek szív- és érrendszerére, valamint agyi rendszerére. Szerinte ez az élmény nemcsak a testünkre van mélyreható hatással, hanem azt is befolyásolja, hogyan gondolkodunk önmagunkról és hogyan értjük meg életünk célját.

Keltner által javasolt természetben való elmerülés nem csak egy világi ötlet. Ez egy olyan téma, amely az egész Bibliában visszaköszön. A Szentírás már az első fejezeteitől kezdve feltárja előttünk Isten teremtésének nagyságát, arra hívva minket, hogy szemléljük a világegyetem hatalmasságát, amelyet Ő készített számunkra.

Nézzünk meg néhány olyan részt, amelyet a Szentírásban találunk, és amelyek megerősítik Isten tökéletes és isteni munkájának felismerése fontosságát, és azt, hogy ezek hogyan illeszkednek Keltner megfigyeléseihez:

 

Isten nagyságáról való elmélkedés. „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.” (Zsoltárok könyve 19, 1). E tudományos vizsgálat fényében érdekes párhuzamot találunk a bibliai felhívással, hogy elismerjük az isteni teremtés nagyságát. Az a gyakorlat, hogy rendszeresen kapjunk ebből egy adagot, ahogy Keltner is javasolja, összhangban van a Biblia által javasolt gyakorlattal, hogy szemléljük Isten nagyságát.

Képzeljük el Isten szeretetét a részletekben. „Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni.” (Ézsaiás próféta könyve 40, 26). Micsoda részletességgel alkotta meg az Ő teremtését!

Isten teremtésének csodájában való gyönyörködés. „Kérdezd csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak. Vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tenger halai is beszélnek neked. Ki ne tudná mindezekről, hogy az Úr keze alkotta őket?” (Jób könyve 12, 7-9). A szemlélődés e pillanatai nemcsak az imádatot és az áhítatot segítik elő, hanem pozitív, nyugtató hatással vannak mentális és érzelmi egészségünkre is.

A Keltneréhez hasonló tanulmányok rámutatnak arra az áhítatra, amelyet akkor tapasztalhatunk, amikor lelassulunk, hogy odafigyeljünk a természetre, nevessünk szeretteinkkel, és időt töltsünk a családunkkal. Ez a csodálat abból a felismerésből fakad, hogy Isten hatalmas, titokzatos és gyönyörű világegyetemének, isteni tervének és örökkévaló céljának részei vagyunk. Minden fa, patak és naplemente élő emlékeztető az Ő nagyságára, gondoskodására és kreativitására.

Keresztény üzletemberként és szakemberként időt kell szakítanunk arra, hogy megcsodáljuk az Ő teremtését, szemlélve a gyakran észrevétlen részleteket. Ez nem csak egy szükséges szünet az élet nyüzsgéséből, hanem egy lehetőség arra is, hogy mélyebben megértsük Isten szeretetét és bölcsességét, ahogyan azt az Ő Igéje kinyilatkoztatja.