A fórumok alapját intellektuálisan rendkívüli gondossággal összeállított olvasmánygyűjtemények, úgynevezett „curriculumok" képezik, melyek a történelem kiemelkedő személyiségeinek, gondolkodóinak, íróinak, vallási vezetőinek gondolatait gyűjtik össze különböző témák körül. A KEVE Társaság 2004-ben kezdte meg a magyarországi fórumok szervezését, illetve a Harmat kiadóval közösen a magyar nyelvű curriculumok kiadását.

Az eddig megjelent kötetek

„Az Élet vállalkozása" (C1) - hit és a céltudatos élet kihívásáról szóló anyag,

„Amikor senki sem lát"(C2) - a jellem kérdéséről,

„Eligazodni a zűrzavarban" (C3) - a bűn és az erény kérdéséről az erkölcsi zűrzavar korában,

„Csak ne általam" (C4) - szembenézni a gonosz és szenvedés problémájával hét lépésben,

"Úton" (C5) - A hit és értelem keresése.