A The Trinity Forum pontosan ennek a kihívásnak a megválaszolására jött létre 1991-ben. Az általában „falak nélküli akadémiaként" emlegetett fórum abban kíván segíteni, hogy a vezető pozícióban lévők a közéletben vállalt szerepük és személyes életük kulcskérdéseit a hit kontextusában vegyék szemügyre.

A The Trinity Forum egyik vezérgondolata, hogy a vízióval rendelkező és elkötelezett egyének meghatározó befolyással lehetnek korukra. A The Trinity Forum támogatja azon programokat, illetve kiadványokat, melyek hozzá kívánnak járulni a társadalom formálásához és megújulásához a társadalom vezetőinek formálása és megújulása által. Krisztus-központú fórum, mely részvételre bátorít minden hívőt és nem hívőt egyaránt.