„Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.” (Márk 11:24)


Az ima talán a legnagyobb segítség, mellyel támogathatja a KEVE Társaság szolgálatát. Mert az imában hatalmas erő van. Az ima kapukat nyit, melyen át kiáradhat, megmutatkozhat Isten ereje, ahogy számtalan példát találunk erre a Szentírásban.

Köszönjük, ha imádságával támogatja céljainkat, tevékenységünket, szolgálatainkat és szolgálatvezetőinket. Köszönjük, ha imádkozik azokért, akikhez – elhívásunk szerint - el kell vinnünk az evangélium hírét, akiket hitünkkel vagy tudásunkkal segíthetünk. Köszönjük, ha imádkozik a vezetőkért, és üzletemberekért, hogy Isten szeretete és bölcsessége vezesse őket munkájukban, döntéseikben. Szűkebb és tágabb környezetük javára és Isten dicsőségére.


„Atyámfiai, imádkozzatok érettünk." (1 Thess. 5:25)