Társaságunk közhasznú non-profit szervezet, tagjaink és barátaink önkéntes adományaiból és szolgálataiból, szponzoraink támogatásából, illetőleg civil pályázaton elnyert összegek segítségével tartja fenn magát. 

Közhasznú szervezetként az adományról kedvezményre jogosító igazolást állítunk ki, amelynek birtokában a támogató a hatályos és rá vonatkozó szabályok szerint adó- illetve adóalap csökkentő kedvezményt számolhat el. 

A támogatásokat szolgálataink munkájára, képzések (pl. Compass képzés, trénerképzés) megvalósítására, rendezvények szervezésére, a képzéseket segítő kiadványok előállítására használjuk fel. 

Amennyiben egyetért céljainkkal és törekvéseinkkel, hálás köszönettel vesszük, ha adományával vagy adója 1%-ának felajánlásával támogatja tevékenységünket.