A KEVE Akadémia célja a résztvevők segítése Istentől kapott ajándékaik felismerésében és elhívásuk életükben való beteljesítésében. Az "Elkötelezett vezető" kurzus előadásai négy nagy témakör köré szerveződnek, s az akadémia tematikájához kapcsolódva plusz opcionális modul a csoport coaching folyamat.

A kurzus interaktív képzési alkalmai havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre szerdai napokon, 18 órai kezdéssel. A kurzus szeptemberi, februári és júniusi alkalma személyes részvétellel kerül megtartásra a KEVE Társaság 1088 Budapest, Gutenberg tér 2. félemelet 3. szám alatti irodájának tárgyalójában. A többi alkalmat online módon, a zoom alkalmazás segítségével tartjuk.

A kurzus részletes ismertetője ITT elérhető 

A kurzus fő témakörei

  • Jellem
  • Konfliktuskezelés
  • Vezetői etika
  • Hiteles keresztény a XXI. században                                                                                                Jelentkezem

Jellem: Os Guinnes rendkívül erőteljesen ír a jellemről: „A jellem tehát egészen más, mint a személyiség vagy az imázs, a hírnév vagy a híresség. Ha egy ember jelleméről beszélünk, az ember leglényegére gondolunk, arra a belső valóságra, amelyben az ember gondolatai, beszéde, döntései, magatartása és kapcsolatai gyökereznek... A vezetők jelleme két okból is igen fontos dolog. Kifelé a jellem annak a bizalomnak a csatlakozási pontja, amellyel a követők a vezetőkhöz kapcsolódnak. Befelé pedig a jellem az, ami a vezető lelke legmélyén egyrészt hajtóműként, másrészt fékként szolgál. Sok esetben a jó cselekedetre való első ösztönzés, és rossz cselekedet végső gátja egyaránt a jellemből fakad.”
A témakört három alkalommal a „The Trinity Forum” olvasókönyvének szemelvényei segítségével dolgozzuk fel. A felhasznált olvasókönyv: „Amikor senki sem lát – A jellem fontossága egy olyan korban, amikor az imázs számít”. A szemelvényeket a hallgatók a 2. évad előtt megkapják, azokat az egyes alkalmak előtt el kell olvasni.

Konfliktuskezelés: A konfliktusok kialakulása mind szervezeti, mind személyes szinten mindennapunk velejárója. Egy-egy ügyben, vagy témában eltérő lehet a véleményünk, vagy megítélésünk, vagy esetleg egy adott esettel kapcsolatban nem azonos  az informáltságunk. Egy mondás szerint ha egy szobában két embernek teljesen azonos a véleménye, akkor az egyikükre nincsen szükség. Önmagában a konfliktus, vagy vita kialakulása nem baj, hiszen sokszor ez vezethet valami új, nagyszerűbb dolog megszületéséhez. Ugyanakkor a konfliktus helytelen kezelése már komoly problémát okozhat emberi kapcsolatainkban. Ken Sande írja: "A békekövetek olyan emberek, akik számára a kegyelem jelenti a levegőt. Folytonosan Jézus Krisztus jóságára és erejére támaszkodva arra tanítanak, miként élhetjük át szeretetét, irgalmát, megbocsátását és bölcsességét mindennapi konfliktusainkban." A téma feldolgozása során megvizsgáljuk, hogy miként alakulnak ki a konfliktusok, milyen módon lehet ezeket kezelni és hogyan tudjuk ezt keresztény emberként helyesen megközelíteni Isten igéje, a Biblia segítségével.

Vezetői etika: A XXI. századi vezetőitől számos képesség birtoklását és bölcs alkalmazását várják el. Egy nemzetközi könyv szerzői 9 kulcskompetenciát határoznak meg, ezek középpontjába az erkölcsi ítéletalkotási és döntési képességet állítják. Mint Scott B. Rae professzor megállapítja: „Amikor teljesen őszinték magukhoz, az emberek többsége szerint a sikeres élet egyet jelent azzal, hogy jó emberek vagyunk.” A következő háromrészes blokkban korunk vezetőinek erkölcsi dilemmáival, az erkölcsi döntéshozatal kihívásaival és az erkölcsi nyomással való megküzdéshez szükséges erőforrásokkal foglalkozunk. A mai életből vett és bibliai esettanulmányok feldolgozása segíti a témakör feldolgozását. Az 1. előadás előtt elolvasandó Bazerman és Tenbrunsel Etikátlan lépések című cikke.

Hiteles keresztény vezető a XXI. században: Manapság divatos kijelentés az, hogy korunk az emberiség történetének legnagyobb kihívásokkal teli időszaka, ahol nagyon nehéz az egyénnek eligazodnia. Ha alaposabban megvizsgáljuk a Biblia lapjain is megismerhető történelmi időszakokat, akkor el kell ismernünk, hogy az egyén akkor is nagyon hasonló kihívásokkal nézett szembe. Folyamatos háborúk, gazdasági válságok, különböző kultúrák ütközése és végül, de nem utolsó sorban az Istentől elszakadt ember bűnnel teli élete. Érdemes megérteni és tanulni abból, hogy a Biblia milyen iránymutatást ad arra, hogy megbírkozzunk korunk kihívásaival és milyen példát állít elénk hiteles vezetésről és emberi magatartásról. Jézus mondja "Legyetek só és világosság”, és egy vezető felelőssége ebben mindig sokkal nagyobb, hiszen őt sokkal többen látják és követik.  A KEVE Keresztény Vezetői Akadémia lezáró alkalmán azt fogjuk közösen tanulmányozni, hogy milyen jellemzői vannak egy hiteles keresztény vezetőnek a 21. században.